Clock-Time

Giáo Xứ Lái Thiêu Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Trời phủ bóng hoàng hôn, việc tưởng  niệm cuộc thương khó Đức Giêsu Kitô tại giáo xứ Lái Thiêu bắt đầu vào lúc 18g00 ngày 30-3-2018, với rất đông giáo dân đến tham dự...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LÁI THIÊU

NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH


Trời phủ bóng hoàng hôn, việc tưởng  niệm cuộc thương khó Đức Giêsu Kitô tại giáo xứ Lái Thiêu bắt đầu vào lúc 18g00 ngày 30-3-2018, với rất đông giáo dân đến tham dự.

Qua bài đọc 1 - Is 52,13-53,12: Chúa Giêsu đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, Người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm nhân.

 Bài đọc 2 - Dt 4,14-16;5,7-9: Chúa Giêsu đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu; và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời.

Hai bài đọc đã đưa dẫn mọi người đến cuộc thương khó Chúa Giêsu Kitô. Trong màu tím trên bàn thờ, phẩm phục đỏ của linh mục, rất ấn tượng và thu hút với những việc sắp diễn ra khi Chúa Giêsu vào vườn Ghếtsêmani cầu nguyện. Khung cảnh thánh đường giáo xứ Lái Thiêu chiều nay chìm dần trong màn đêm, nhưng vẫn thẩm thấu cho con người hình thánh giá với chiều cao - Chúa Giêsu bị đánh đòn và bị treo lên trên thánh giá; chiều ngang - mối tương quan của anh chị em đã từng xúc phạm nhau, ghen ghét, tị hiềm. Sự tha thứ khởi từ giá máu của ơn cứu độ, để con người được giải thoát và cùng hưởng vinh quang trên Nước Trời.

 


Sau phần hiệp lễ, cha sở Đa Minh cùng giáo dân chặng đàng thánh giá. Cha vác thánh giá như Chúa Giêsu ở mỗi chặng. Thánh giá nhẹ nhàng trên vai cha, nhưng cha đang gánh vài ngàn giáo dân trên vai, một trách nhiệm nặng nề của người chủ chăn ở giáo xứ kỳ cựu này.

Đã có bao nhiêu linh mục đến giúp xứ và đã ra đi do công tác mục vụ, người do tuổi tác, v.v. nhưng thánh đường giáo xứ Lái Thiêu vẫn kiên vững cùng thời gian, có những cây cột nhà thờ to, bắt vân cầu kỳ; với Hội Mân Côi cùng thời với việc thành lập giáo xứ. Lời cuối cùng trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ, mang một ý nghĩa lớn lao, Mẹ Maria là mẹ của cả nhân loại. Mẹ đang đứng đó với nhạc thương trầm buông hắt hiu, đồi cao u hoài loang máu đào. Mẹ đã đồng công cứu chuộc và luôn lắng nghe lời con cái van nài, cầu bàu của Chúa cho con cái mình.

 


Thứ Sáu Tuần Thánh với ngày ăn chay kiêng thịt, nhắc nhở cho mỗi người hãy trở về với Cha nhân lành, để được ơn tha thứ và bình an.

Maria Nguyễn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018
 • GxLaiThieuT6TuanThanh2018