Clock-Time

Giáo Xứ Lộc Ninh -Đại Hội Hiền Mẫu 2017

Sáng ngày thứ Ba ngày 29/8/2017, giới Hiền mẫu Giáo xứ Lộc Ninh đã tổ chức đại hội tổng kết và cùng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Monica...
TIN GIÁO PHẬN

ĐẠI HỘI GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ LỘC NINH NĂM 2017


Sáng ngày thứ Ba ngày 29/8/2017, giới Hiền mẫu Giáo xứ Lộc Ninh đã tổ chức đại hội tổng kết và cùng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Monica.
 

Trong ngày này, với đông đảo các bà mẹ trong giới hiền mẫu, Giáo xứ Lộc Ninh đã tổ chức đại hội tổng kết các hoạt động, các công việc và thu chi của giới trong năm vừa qua. Cùng đó, cha Phêrô Phan Văn Toàn – Chánh xứ Giáo xứ Lộc Ninh, đã công bố mãn nhiệm của ban điều hành hội Hiền mẫu giáo xứ nhiệm kỳ trước, và công bố các đại diện trong ban điều hành nhiệm kỳ mới.
 

Cùng trong đại hội, đã có các cha thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Bình Long được mời để cùng chia sẻ tĩnh tâm cho giới Hiền mẫu. nội dung của các buổi nói chuyện xoay quanh các vấn đề về những đức tính và các công việc của người mẹ, người vợ trong gia đình theo mẫu gương của Thánh nữ Monica.
 

Sau giờ giảng tĩnh tâm, các thành viên trong giới Hiền mẫu được lãnh bí tích Hòa giải.

Các thành viên giới Hiền mẫu cũng hiệp thông với nhau qua lời kinh tiếng hát trong Thánh lễ kính Thánh Monica. Đây cũng là ngày mừng bổn mạng các bà mẹ Giáo xứ Lộc Ninh.

Giêrônimô Nguyễn Văn Lệnh – Truyền thông Phú Cường
Album hình
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017
 • GxLocNinhDaiHoiHienMau2017