Clock-Time

Giáo Xứ Minh Hưng Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Vào lúc 5 giờ 40 phút, chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020, các chị em hiền mẫu giáo xứ Minh Hưng đã tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ....

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ MINH HƯNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Vào lúc 5 giờ 40 phút, chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020, các chị em hiền mẫu giáo xứ Minh Hưng đã tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ.

Tháng Năm hay còn gọi là tháng dâng hoa  kính Đức Mẹ, vì thế, cứ mỗi dịp tháng Năm về là lúc muôn con tim dạo rực hướng về Mẹ Maria để tỏ lòng tôn kính, mến yêu. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sinh hoạt tôn giáo cũng bị ảnh hưởng không ít. Dù vậy, với lòng mến yêu Đức Mẹ, các chị em hiền mẫu giáo xứ Minh Hưng đã cố gắng hy sinh tập luyện để hôm nay họ có thể dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa thắm tươi bằng tất cả lòng mến của mình.

 

Sau khi kết thúc tiết mục dâng hoa, cha phó Đa Minh Nguyễn Việt Khoa đã dâng thánh lễ Chúa Nhật – Chúa Thăng Thiên.

Xin Mẹ Maria luôn thương xót ghé mắt đoái nhìn mọi người đang trong đại dịch virus corona và an ủi những người đang than khóc người thân đã qua đời, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà họ không thể ở gần bên để tránh lây nhiễm. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì các hậu quả kinh tế và việc làm.

Truyền thông giáo xứ Minh Hưng
 

Album hình
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020
 • GXMinhHung-DangHoa2020