Clock-Time

Giáo xứ Mỹ Vân chầu Mình Thánh Chúa

Sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Nhật 32 thường niên, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo phận Phú Cường tại Giáo xứ Mỹ Vân, Giáo hạt Lạc An...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ MỸ VÂN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


Sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Nhật 32 thường niên, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo phận Phú Cường tại Giáo xứ Mỹ Vân, Giáo hạt Lạc An, Giáo Phận Phú Cường.

Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Giáo hạt Lạc An, quí tu sĩ và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Khoảng 6g15, trống rước đoàn đồng tế hân hoan tiến vào ngôi thánh đường. Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô có lời chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ Chúa Nhật 32 thường niên và giáo xứ chúng ta thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ hôm nay”.

 


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh - Chánh xứ Cảnh Lâm, đã đã giúp cho cộng đoàn hiểu thêm về ý nghĩa của thánh lễ này. Hôm nay, Giáo xứ Mỹ Vân được vinh dự chầu Thánh Thể Chúa thay mặt giáo phận. Chầu Thánh Thể là người tín hữu bày tỏ niềm tin và sự tôn thờ của mình vào sự hiện diện thật sự của Chúa Ki-tô trong hình bánh và hình rượu. Chầu Thánh Thể nhắc cho mỗi người hướng đến 3 mục đích của việc làm này. Trước hết, nhìn nhận sự hiện diện diệu kì của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể; kế đến, dẫn mỗi người tiến đến sự tham dự đầy đủ hơn trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, tột đỉnh trong việc hiệp lễ; cuối cùng, vui sướng phụng thờ xứng hợp đối với Chúa Ki-tô trong tinh thần và chân lí.

Chúa Giê-su yêu thương và chờ đợi mọi người nơi bí tích Thánh Thể và Người vẫn chờ đợi tất cả thậm chí khi con người không cần đến Người... Trong ngày chầu Thánh Thể, mỗi tín hữu xét lại thái độ, lòng yêu mến của mình đối với bí tích Thánh Thể. Phải chăng đã có lần mình xúc phạm đến bí tích cực trọng này khi dám lên rước lễ mà vẫn còn cưu mang tội trọng ở trong mình; có lần mình xem thường bí tích cực trọng này khi tham dự thánh lễ mà từ chối đón nhận Thánh Thể. Vậy, trong ngày chầu hôm nay, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người nhận ra tình thương của Thiên Chúa nơi bí tích Thánh Thể và ngày thêm lòng yêu bí tích cực trong này.

 


Sau thánh lễ, cha Quản hạt Lạc An đặt Mình Thánh Chúa để mọi người tiếp tục chầu Thánh Thể đến 15g00. Mỗi giáo xứ trong giáo hạt được mời tham dự 1 giờ chầu Mình Thánh Chúa, để nói lên tình hiệp thông trong giáo phận.

Ngày chầu lượt của Giáo xứ Mỹ Vân được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần Dân Chúa.

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017
 • GxMyVanChauThanhThe2017