Clock-Time

Giáo xứ Phong Cốc cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức

Ngày 28/6/2016, Giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính trọng thể thánh Phêrô và thánh Phaolô. Đây cũng là quan thầy của Hội đồng Giáo xứ; đồng thời cũng là ngày các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức...
GIÁO XỨ PHONG CỐC CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 


 
Ngày 28/6/2016, Giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính trọng thể thánh Phêrô và thánh Phaolô. Đây cũng là quan thầy của Hội đồng Giáo xứ; đồng thời cũng là ngày các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức. 

Trong tâm tình đó, vào lúc 8g30, Giáo xứ Phong Cốc hân hoan chào đón Đức cha  Giuse nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phân Phú Cường, về chủ sự Thánh lễ đồng tế có các cha trong Giáo hạt Tây ninh; qui tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ tham dự Thánh lễ.

Đúng 9g00, đoàn rước tiến vào nhà thờ đi đầu là Thánh giá nến cao; tiếp theo là các em thiếu nhi cùng quí phụ huynh của các em được thêm sức; sau đoàn rước là quí cha. Đầu Thánh lễ, Đức cha cầu cho ban hành giáo được tin tưởng vào tình thương của Chúa và sống theo đường lối yêu thương của Ngài cho dù yếu đuối ta được hiệp nhất với Ngài để ta phục vụ Chúa cùng Giáo Hội; và làm việc hiệu quả trong vòng yêu thương của Thiên Chúa. Với tâm tình đó, hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho các em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần rồi rào và nhiều niềm tin trong Chúa Thánh Thần, có sự hiện diện của Ngài để thúc đẩy đổi mới và trở thành người Kitô hữu.  

Trong bài giảng Đức cha nhắc đến thánh Phêrô và Phaolô là hai vị thánh tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô - Con Thiên Chúa hằng sống. Các ngài đã tuyên xưng bằng chính cuộc đời của mình một niềm tin bày tỏ sự xác tín mãnh liệt và trung kiên vào chính Đức Kitô. Chính các ngài là thành quả của Con Thiên Chúa, thành quả của sự xót thương.
 

 
Sau bài giảng, Đức cha ban bí tích Thêm Sức cho 45 em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, sau nhiều năm nỗ lực học giáo lí. Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện ban hành giáo giáo xứ tri ân đến Đức cha, quí cha cùng anh chị em giáo lí viên.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha ban phép lành Toàn xá. 

 
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường