Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro

Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 4g30 ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại ngôi thánh đường của giáo xứ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Chánh xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC CỬ HÀNH THỨ TƯ LỄ TRO

 
Cùng với toàn thể Giáo Hội khởi đầu Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro, giáo xứ Phong Cốc cũng long trọng cử hành thời gian thanh luyện này.
 
Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 4g30 ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại ngôi thánh đường của giáo xứ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Chánh xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.
 
Trong bài giảng, cha Chánh xứ Đa Minh chia sẻ: “Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm ba việc đạo đức là: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Việc ăn chay là để hãm, mình ép xác và san sẻ cho người nghèo. Việc ăn chay là việc khó nhất vì ăn chay phải đòi hỏi mỗi người không nuông chiều thể xác, con tim. Việc ăn chay cũng là vâng nghe Lời Chúa để chỉ thực thi ý Chúa mà thôi. Đây cũng là thời gian để mỗi người tín hữu nhìn nhận lại bản thân mình”.

 

 
Sau bài giảng, cha Đa Minh làm phép tro; tiếp đó, cộng đoàn lên nhận tro trên đầu. Bụi tro biểu lộ tâm hồn thành tâm ăn năn thống hối sau khi đã phạm tội. Tro bụi gắn liền với tội lỗi đã phạm, người Do Thái có thói quen rắc tro lên đầu để biểu hiện con người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi ngập tràn như tro lấm lem dính đầy trên người. Con người đôi khi trộn lẫn tro bụi vào thực phẩm mình dùng để xin lòng thương xót hoặc dường như để đánh các tội mình đã phạm. Phụng vụ Giáo Hội vào thứ Tư Lễ Tro, cũng nhắc nhở con người ý thức thân phận mình là tro bụi và khi rắc tro trên đầu cũng được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 5g45, trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa.
 
Giuse Trần Văn và Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020
 • GXPhongCoc-Thu4LeTro2020