Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Đọc Kinh Tại Đền Đức Mẹ Ngày 12/10

Vào lúc 11 giờ thứ Bảy, ngày 12/10/2019, giáo xứ Phong Cốc tổ chức giờ đọc kinh mừng tháng Mân Côi và kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tại đài núi Đức Mẹ của giáo xứ Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO X PHONG CC ĐC KINH TI ĐN ĐC M NGÀY 12/10

 
Vào lúc 11 giờ thứ Bảy, ngày 12/10/2019, giáo xứ Phong Cốc tổ chức giờ đọc kinh mừng tháng Mân Côi và kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tại đài núi Đức Mẹ của giáo xứ Phong Cốc.
 
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng với lòng tôn kính Đức Mẹ trong tháng Mân Côi, bà con trong giáo xứ tụ họp về đây đọc kinh dâng lên Mẹ những tâm tư tình cảm của mỗi người cho Mẹ.
 
Trước giờ đọc kinh, cha chánh xứ cùng các vị đại diện kiệu Mình Thánh Chúa từ trong nhà thờ lên đến đài núi Đức Mẹ.
 
Trong niềm sốt mến, giáo xứ dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi, cùng suy niệm về mầu nhiệm Năm Sự Mừng và đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lãng hoa kính Mẹ.

 

 
Hiện diện trong giờ đọc kinh có đông đảo bà con trong giáo xứ, quý soeur, quý thầy.
 
Giờ kinh được bắt đầu bằng Ngắm Thứ nhất của Mùa Mừng: “Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn”, và suy niệm về các ngắm của Mùa Mừng.
 
Trước mỗi ngắm, đại diện các giáo khu giáo họ dâng lên Mẹ những nén hương và lãng hoa tươi thắm với tâm tình yêu mến Mẹ.
 
Sau khi đọc 50 kinh của Mùa Mừng, cha chánh xứ làm phép các tượng ảnh và nước uống để cầu xin Mẹ ban ơn xuống trên mỗi người đang trong cơn bệnh hoạn và xin Mẹ thương nâng đỡ để họ có thể vượt qua cơn bệnh hoạn này.

 

 
Cuối cùng cha chánh xứ nâng cao Mình Thánh Chúa để cho mọi người tôn thờ. Sau đó, mọi người kiệu Mình Thánh vào nhà thờ.
 
Giờ đọc kinh kết thúc vào lúc 12 giờ, trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa. Nguyện xin Mẹ Mân Côi ban muôn ơn lành hồn xác trên mọi người trong giáo xứ Phong Cốc.
 
Giuse Trn Văn - Truyn thông Phú Cưng

Album hình
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019
 • GXPhongCoc-DucMejManCoi2019