Clock-Time

Giáo xứ Phong Cốc mừng bổn mạng Giáo họ Cầu Cát trong dịp lễ kính thánh Giuse | Tin Gp Phú Cường

Giáo xứ Phong Cốc tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Giuse vào ngày 20/3/2023, với sự tham gia của giáo dân và giáo họ Cầu Cát. Cuộc rước kiệu thánh Giuse diễn ra trang nghiêm trước thánh lễ. Cha phó xứ Giuse Phạm Đức Lập chủ tế, cùng cha Phêrô Trần Ngọc Quảng đồng tế. Cha Phêrô chia sẻ về thánh Giuse, khuyến khích mọi người tin tưởng và chu toàn sứ vụ của mình. Đại diện giáo họ Cầu Cát tri ân cha phó và các cha, tặng hoa trong ngày bổn mạng. Thánh lễ kết thúc lúc 18h50.

Tin Gp Phú Cường
Giáo xứ Phong Cốc mừng bổn mạng Giáo họ Cầu Cát
trong dịp lễ kính thánh Giuse

Giáo họ Cầu Cát

Giáo xứ Phong Cốc mừng bổn mạng Giáo họ Cầu Cát trong dịp lễ kính thánh Giuse | Tin Gp Phú Cường | hiệp thông Loan bao Tin mừng,

WGPPC. Hòa trong niềm vui của Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính thánh cả Giuse, vào lúc 17h30 ngày 20/3/2023, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc quy tụ về ngôi thánh đường thân thương hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Giuse. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng cha phó Giuse Phạm Đức Lập và giáo họ Cầu Cát.

Theo truyền thống từ rất lâu, trong dịp này, trước khi thánh lễ bắt đầu, giáo xứ Phong Cốc diễn ra cuộc rước kiệu thánh cả Giuse. Cuộc rước diễn ra thật trang nghiêm và long trọng với sự tham gia của mọi người, cách riêng là giáo họ Cầu Cát.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17h35, với sự chủ tế của cha phó xứ Giuse, cùng đồng tế với ngài là cha Phêrô Trần Ngọc Quảng. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân.

Qua bài chia sẻ của cha Phêrô, mọi người tham dự thánh lễ hiểu thêm về thánh Giuse. Cha Phêrô cũng nhắn nhủ mọi người, qua ngày lễ mừng kính thánh Giuse hôm nay, hãy luôn biết tin tưởng và chu toàn sứ vụ của mình vào Thiên Chúa. Noi gương thánh nhân, mỗi người hãy thực hiện những sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo họ Cầu Cát có lời tri ân đến cha phó, cha Phêrô, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Tiếp đó, đại diện Giáo họ cũng dành tặng bó hoa tươi thắm cho cha phó trong ngày bổn mạng và cha Phêrô cùng hiệp dâng trong thánh lễ bổn mạng hôm nay.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18h50. Mọi người ra về trong bình an.

Giuse Trần Văn & Anna Thuỳ Dung
Ban Truyền thông GP Phú Cường

Album hình
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat
 • 2023-gx-phongcoc-thanhGiuse-ghbaucat