Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Cầu Cát Trong Dịp Lễ Kính Thánh Giuse

Theo truyền thống từ xa xưa, trước khi thánh lễ bắt đầu, giáo xứ Phong Cốc diễn ra cuộc rước kiệu thánh cả Giuse. Cuộc rước diễn ra thật trang nghiêm và long trọng với sự tham gia của mọi người, cách riêng là giáo họ Cầu Cát. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17h50, với sự chủ tế của cha chánh xứ Gioan cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ CẦU CÁT
TRONG DỊP LỄ KÍNH THÁNH GIUSE 

Anna Thùy Dung - Truyền thông Phú Cường

WGPPC - Hòa trong niềm vui của Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính thánh cả Giuse, vào lúc 17h45 ngày 18/3/2022, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc quy tụ về ngôi thánh đường thân thương hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Giuse. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng của giáo họ Cầu Cát.

Theo truyền thống từ xa xưa, trước khi thánh lễ bắt đầu, giáo xứ Phong Cốc diễn ra cuộc rước kiệu thánh cả Giuse. Cuộc rước diễn ra thật trang nghiêm và long trọng với sự tham gia của mọi người, cách riêng là giáo họ Cầu Cát.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17h50, với sự chủ tế của cha chánh xứ Gioan cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân.

Qua bài chia sẻ của cha Gioan, mọi người tham dự thánh lễ hiểu thêm về năm Thượng hội đồng, mỗi người Kitô hữu đều có những sứ vụ và phải hoàn thành sứ vụ đó. Mà những sứ vụ đó luôn hướng về Thiên Chúa. Cách cụ thể qua ngày lễ mừng kính thánh Giuse hôm nay, thánh nhân luôn tin tưởng và chu toàn sứ vụ của mình vào Thiên Chúa. Noi gương thánh nhân, mỗi người hãy thực hiện những sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo họ Cầu Cát có lời tri ân đến cha xứ, quý sơ và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18h50. Mọi người ra về trong bình an.

Album hình
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse
 • 2022-Gx-Phong-Coc-Mung-Le-Thanh-Giuse