Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Các Thánh 01/11/2019

Vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ CÁC THÁNH 01/11/2019

 

 

Vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc.
 
Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý thầy, quý soeur, các thành viên Giới Trẻ và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ.
 
Trong bài giảng lễ, thầy Phanxico Xavie chia sẻ với cộng đoàn về các thánh và mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi đi tiếp con đường mang tên Giêsu mà cha ông chúng ta là các thánh trên trời đã đi, con đường đó chính là con đường tám mối phúc của Nước Trời; con đường của những hy sinh, gian khổ; con đường của những nhẫn nhục, tự khiêm tự hạ; con đường của khổ giá chong gai, thua thiệt đối với trần gian. Nhưng đổi lại chính con đường đó là con đường dẫn tới đỉnh đồi của sự phục sinh, đi vào hạnh phúc mãi mãi cùng với Đấng yêu thương chúng ta trong Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn lên mẫu gương của các thánh trên trời để chúng ta tăng thêm nghị lực và hy vọng, với sự trợ lực của Chúa, chúng ta cũng sẽ can đảm chiến đấu và chiến thắng tội lỗi của thế gian, để ngày sau hết chúng ta cũng đáng được Chúa gọi vào hưởng phúc trong Nước Trời.

 

 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g45 trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, Ban Đại diện Giới Trẻ cùng chụp hình lưu niệm.
 
Giuse Trần Văn và Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu
 • GXPhongCoc-MungLeCacThanhNamNu