Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Các Thánh 01/11/2020

Vào lúc 17g00 Chúa Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh nam nữ. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ CÁC THÁNH 01/11/2020

Vào lúc 17g00 Chúa Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh nam nữ. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc.
 
Trong thánh lễ, có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý soeur, các thành viên Giới Trẻ, các em mái ấm Thiên Ân và đông đảo bà con trong giáo xứ.

 

Trong bài chia sẻ, cha Đaminh chia sẻ với cộng đoàn về các thánh và mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi đi tiếp con đường mang tên Giêsu mà cha ông là các thánh đã đi, con đường đó chính là con đường của những hy sinh, gian khổ; con đường của những nhẫn nhục, tự khiêm tự hạ; con đường của khổ giá chong gai, thua thiệt đối với trần gian. Nhưng đổi lại chính con đường đó là con đường dẫn tới đỉnh đồi của sự phục sinh, đi vào hạnh phúc mãi mãi cùng với Đấng yêu thương trong Nước Trời.

Cha Đaminh cũng nhắc nhở rằng, Tháng 11 - Tháng mà Giáo Hội dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn, vì thế mọi tín hữu hãy cầu nguyện thêm cho các linh hồn. Vì khi các linh hồn về thiên đàng các ngài sẽ cầu nguyện lại cho những người còn đang sống.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g45 trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, Ban Đại diện Giới Trẻ và mái ấm Thiên Ân cùng chụp hình lưu niệm với cha Đaminh.

Anna Thuỳ Dung và Giuse Trần Văn - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020
 • GXPhongCoc-LeCacThanhNamNu2020