Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Giáng Sinh

Vào lúc 21g00, thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ GIÁNG SINH

 
Vào lúc 21g00, thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc
cùng hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh.
 
Cha Chánh xứ Đa Minh chủ tế thánh lễ hôm nay. Tham dự có sự hiện diện của quý soeur và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ.

 

 
Qua bài giảng của cha Chánh xứ, mọi người tham dự có thể hiểu thêm về ngày lễ hôm nay. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ hồng phúc dành cho toàn thể nhân loại. Qua mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu bao la của Ngài dành cho con người. Đấng vô biên, toàn năng lại trở nên hữu hạn, mỏng giòn nơi Hài Nhi Giêsu chỉ nhằm cứu độ con người khỏi phải trầm luân trong tội lỗi, đau khổ và nhất là giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự chết. Hơn thế nữa, nhờ Con Thiên Chúa xuống thế làm người mà con người được vinh phúc trở nên làm con Thiên Chúa.

 

 
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có đôi lời chúc mừng lễ Giáng Sinh đến cha xứ và toàn thể cộng đoàn. Tiếp đến, cha Chánh xứ cũng có lời chúc mừng lễ Giáng Sinh đến với toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 22g30, trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa.
 
Giuse Trần Văn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019
 • GxPhongCoc-GiangSinh2019