Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Mẹ Mân Côi

Vào ngày lúc 9g00 ngày 06/10/2019, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo họ Đức Trai và giáo khu Mông Triệu.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ MẸ MÂN CÔI

 
Vào ngày lúc 9g00 ngày 06/10/2019, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo họ Đức Trai và giáo khu Mông Triệu.
 
Trước thánh lễ, cha chánh xứ làm phép tượng Đức Mẹ Mân Côi mới tại khuôn viên giáo xứ; sau đó, đoàn rước kiệu từ nhà thờ về nhà nguyện giáo họ Đức Trai.
 
Thánh lễ vào lúc 9h15, tại nhà nguyện của giáo họ dưới sự chủ tế của cha chánh xứ Đa Minh Lương Đức Toàn. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân và một số người đồng hương trong giáo họ. Ngoài ra, còn có sự tham dự của quý thầy, quý soeur và toàn thể bà con trong giáo họ Đức Trai.

 

 
Qua bài chia sẻ của thầy Phanxico, mỗi người hiểu thêm về ngày lễ Mẹ Mân Côi và cách thức cầu nguyện với Mẹ bằng chuỗi kinh Mân Côi cùng các việc làm trong tháng Mân Côi này.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g00 trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa. Nguyện xin Mẹ Mân Côi ban muôn ơn lành hồn xác trên mọi người, cách riêng cho giáo họ Đức Trai và cho cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.
 
Giuse Trần Văn -  Truyền Thông Phú Cường
 

Album hình
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi
 • GXPhongCoc-LeMeManCoi