Clock-Time

Giáo xứ Phước Điền ngắm Đàng Thánh Giá và Suy Tôn Thánh Giá

Vào lúc 17h45, thứ Sáu Tuần Thánh ngày 14.4.2017, toàn thể bà con tín hữu Giáo xứ Phước Điền đã tề tựu về nhà thờ của mình và cùng nhau ngắm những chặng đàng Thánh giá...
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHƯỚC ĐIỀN NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ
 
VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Khi giữ thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập giá, chúng ta cảm nhận thấm thía những lời Người đã nói trong Tiệc ly: “Đây là máu Giao ước của Thầy, đổ ra cho muôn người”.

Vào lúc 17h45, thứ Sáu Tuần Thánh ngày 14.4.2017, toàn thể bà con tín hữu Giáo xứ Phước Điền đã tề tựu về nhà thờ của mình và cùng nhau ngắm những chặng đàng Thánh giá mà Chúa đã đi qua. Một không khí thật trang nghiêm và sốt mến.

Nếu thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày buồn thảm, thì cũng ngày này lại giúp khơi dậy niềm tin, củng cố niềm trông cậy và lòng can đảm để mỗi người Kitô hữu vác Thánh giá cuộc đời của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”.

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: Không thể có một Kitô giáo mà không có đổ máu. Đổ máu là dấu hiệu của chết chóc, của thất bại, nhưng qua hiến lễ thập giá của Đức Giêsu Kitô, Hội Thánh đã được khai sinh và nhân loại bước vào cuộc sống mới. Trong giây phút thiêng liêng và lắng đọng này, cộng đoàn tín hữu cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá của Người. Đó là đường tình yêu tự hiến của Thầy chí thánh.

 

Sau 14 chặng đàng Thánh giá, cộng đoàn tiến vào nhà thờ để tham dự nghi thức suy tôn Thánh giá.

Qua bài Thương Khó theo thánh Gioan (Ga 18, 1-19, 42), cha chánh xứ kính thờ Thánh giá và hôn chân Chúa, sau đến quý tu sĩ, các em lễ sinh, ban hành giáo. Vì giáo dân đông, nên mọi người hôn chân Chúa sau phần Hiệp lễ.

 

Hôn chân Chúa chính là cử chỉ của mỗi Kitô hữu khi sấp mình thờ lạy Chúa với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ. Đền tạ vì tội lỗi mình mà Chúa phải chịu chết; biết ơn vì nhờ cái chết của Chúa mà con người được ơn tha tội; yêu mến vì tình thương Chúa đã dành cho nhân loại.
 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dìm chúng con vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa, xin chỉ cho chúng con biết con đường nào Chúa đã đi qua và con đường nào chúng con cần bước tới. Cũng xin Chúa cho chúng con biết tỏ lòng xót thương đến những người đau khổ, như chúng con đã được Thiên Chúa xót thương. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, can đảm, gắng sức đứng dạy tiếp tục vác lấy thập giá của chính mình cũng như của anh chị em đau khổ và đi đến cùng con đường tình yêu, thấm đượm lòng thương xót mà Chúa đã đi và nêu gương cho chúng con.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc –Truyền thông giáo phận