Clock-Time

Giáo xứ Rạch Kiến với giờ chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo Phận

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/12/2016 tại Giáo xứ Rạch Kiến có những giờ chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận.
TIN GIÁO PHẬN

 GIÁO XỨ RẠCH KIẾN VỚI GIỜ CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

THAY CHO GIÁO PHẬN

 

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/12/2016 tại Giáo xứ Rạch Kiến có những giờ chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận.

Theo thông lệ hàng năm, mỗi giáo xứ được chỉ định lần lượt thay cho giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Năm nay, Giáo xứ Rạch Kiến được chỉ định chầu vào ngày Chúa Nhật III mùa Vọng. Để ngày chầu được sốt sắng hơn, năm nay cha chánh xứ Phêrô đã tăng giờ chầu lên trong ngày và phân công cho các hội đoàn trong xứ phụ trách mỗi giờ chầu khác nhau, đặc biệt cha Phêrô có mời các giáo xứ lân cận đến để hiệp thông và cùng nhau cầu nguyện, gồm có các giáo xứ như: Thới Hòa, Long Hòa và Dầu Tiếng. Các thành viên trong mỗi giáo xứ đều tham dự rất đông làm cho giờ chầu trở nên sốt sắng hơn. Năm nay, cha Phêrô dành một giờ chầu riêng cho các anh chị em lớp giáo lí dự tòng nhằm giúp cho họ hiểu biết thêm về cách cầu nguyện và cùng lắng nghe suy niệm Lời Chúa. 

 

Giờ chầu cuối cùng kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút.

Giacôbê Nguyễn Quốc – Truyền thông giáo phận.