Clock-Time

Giáo xứ Sơn Lộc - Kết thúc Tháng hoa

Cha xứ Simon cùng với cộng đoàn khoảng 300 người đã rước kiệu Mẹ từ núi đá vào nhà thờ trong tiếng hát mừng vinh danh Mẹ.
TIN GIÁO PHẬN

KẾT THÚC THÁNG HOA TẠI GIÁO XỨ SƠN LỘC


 
Giáo xứ Sơn Lộc, 16 giờ 30 Chúa Nhật ngày 28/5/2017, nắng chiều còn gay gắt trên ngàn mây, nhiều người đã tạm gác công việc để đến đây, đến với Mẹ Maria trên núi đá này, cùng dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến của ngày cuối tháng Hoa.

Cha xứ Simon cùng với cộng đoàn khoảng 300 người đã rước kiệu Mẹ từ núi đá vào nhà thờ trong tiếng hát mừng vinh danh Mẹ.

 
  
Trên tay mỗi người một bông hoa nhỏ, đó là tất cả tấm lòng được thể hiện. Nét mặt vui tươi của các em nhỏ, hân hoan tin yêu của các bạn trẻ, nghiêm trang sâu lắng của các ông bà đã nói lên rằng: “Chúng con yêu nến Mẹ, chúng con phải sống như Mẹ và với Mẹ đến trọn đời”.

Giờ đây kết thúc một tháng Hoa, một tháng phân định để yêu mến Mẹ bằng những hành động cụ thể, chắc rằng Mẹ rất vui khi có một đoàn con biết vâng nghe lời Mẹ.

Nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng dù sao chúng con cố gắng theo Mẹ, bám lấy Mẹ, Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thăm viếng bà Isave để an ủi bà trong lúc tuổi già, Mẹ đã dạy chúng con bài học yêu người. Chúng con nguyện vâng nghe lời Mẹ dạy là yêu thương hết mọi người, để nhờ đó chúng con được Thiên Chúa yêu thương.

Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông giáo phận