Clock-Time

Giáo xứ Tân Thông mừng lễ truyền tin

Giáo xứ Tân Thông đã hân hoan mừng kính Lễ Truyền Tin, một biến cố của việc Thiên Chúa hạ cố đến để đối thoại với con người, và đi tìm sự cộng tác hoàn toàn tự do của con người...
GIÁO XỨ TÂN THÔNG MỪNG LỄ TRUYỀN TIN

Cùng với niềm vui Giáo Hội mừng kính Lễ Truyền Tin, buổi chiều Thứ Hai ngày 04/4/2016 vừa qua, giáo xứ Tân Thông đã hân hoan mừng kính Lễ Truyền Tin, một biến cố của việc Thiên Chúa hạ cố đến để đối thoại với con người, và đi tìm sự cộng tác hoàn toàn tự do của con người trong việc thực thi chương trình cứu chuộc trong kế hoạch của Ngài. 

Trước thánh lễ là cuộc cung nghênh rước kiệu Đức Mẹ một vòng bên ngoài nhà thờ, sau đó trở vô lại nhà thờ chính để bắt đầu thánh lễ. Trong thánh lễ có cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế, cha phó Antôn Nguyễn Sĩ Quân cùng đồng tế ,cùng đông đảo anh chị em giáo dân trong xứ tham dự thánh lễ.
 
 
 
Lễ Truyền Tin là ngày lễ càng đặc biệt hơn nữa đối với các anh chị em hội viên trong Lêgiô Mariae, đã chọn làm ngày bổn mạng chung cho tất cả các anh chị em hội viên Tán Trợ và Hoạt Động. Nên sau bài giảng lễ của cha phó Antôn, tất cả các hội viên Lêgiô như một đạo binh của Đức Mẹ, khoảng hơn một trăm người xếp hàng lần lượt đến trước Đức Mẹ,từng hai người một đặt tay lên cán Vexillum, nghiêm trang đọc câu dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.
 

Nghi thức dâng mình đơn giản nhưng trọn vẹn ý nghĩa. Những người lính Lêgiô Mariae hiện diện thể hiện tâm tình sùng kính và sốt mến với Đức Maria trong niềm hân hoan linh thiêng khó tả!
 

Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cha sở Giuse một lần nữa chúc mừng và nhắn nhủ đến tất cả các anh chị em hội viện Lêgiô, hãy trở thành những người thuộc đạo binh thực thụ của Đức Mẹ trong tinh thần “xin vâng” như Mẹ, để bằng tinh thần nhiệt tâm ra đi làm việc tông đồ bác ái, và hăng say đưa nhiều linh hồn về với Chúa.
 

 
Ban truyền thông Giáo xứ Tân Thông