Clock-Time

Giáo Xứ Tân Thông Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó

Vào khoảng 16g45, dưới ánh nắng cuối cùng của buổi chiều, có rất nhiều người trong và ngoài giáo xứ từng bước, từng bước tiến vào trước sân nhà thờ mỗi lúc càng đông hơn, để cùng với cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài chuẩn bị suy niệm và bước đi mười bốn chặng đàng thánh giá mà khi xưa Chúa Giêsu đã đi qua...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ TÂN THÔNG TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓTiếp nối thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm Tuần Thánh trong Tam Nhật Thánh, hôm nay thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu.

Vào lúc 18g00, ngày 30.3.2018, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm việc con Chúa chịu khổ nạn và chết trên cây thập giá. Cùng hiệp thông với Đức cha Phêrô có cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài, cha phó Giuse Phạm Tiến Lễ, cha Gioan Baotixita Trương Văn Điệp; còn có các tu sĩ và hơn hai ngàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự và cầu nguyện.

 


Vào khoảng 16g45, dưới ánh nắng cuối cùng của buổi chiều, có rất nhiều người trong và ngoài giáo xứ từng bước, từng bước tiến vào trước sân nhà thờ mỗi lúc càng đông hơn, để cùng với cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài chuẩn bị suy niệm và bước đi mười bốn chặng đàng thánh giá mà khi xưa Chúa Giêsu đã đi qua. Đúng 17g00, cha sở Giuse vác thánh giá bước đi từng chặng đàng, theo sau có các giáo dân và các hội đoàn cùng đi với ngài. Đến mỗi chặng tất cả mọi người quỳ gối và suy niệm trong sự nghiêm trang và sốt sắng.

Sau khi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa qua nghi thức đi đàng thánh giá kết thúc, thánh giá Chúa được đưa lên cao và kiệu xung quanh sân nhà thờ để cho mọi người chiêm ngắm. Và từ thập giá Chúa chịu chết đó mà nhìn nhận ra tội lỗi của mình, biết sống như Chúa mà yêu thương mọi người.

 


Cử hành phụng vụ chiều nay gồm ba phần:

- Phụng vụ lời Chúa,

- Nghi thức kinh thờ thánh giá,

- Hiệp lễ.

Nghi thức cung nghinh thánh giá Chúa. Đức cha Phêrô chủ sự xướng lên ba lần: “Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian” và công đoàn thưa “Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Tiếp đến, Đức cha Phêrô cung kính hôn thánh giá Chúa rồi lần lượt đến các cha đồng tế. Cha sở Giuse cung kính đặt thánh giá Chúa vào nơi trang nghiêm và lần lượt từng người một đến để hôn kính thánh giá Chúa.

 


Các nghi thức trong thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay được kết thúc lúc 21g00, mặc dù thời gian diễn ra các nghi thức khá dài nhưng mọi người vẫn tham dự nghiêm trang cho đến khi kết thúc và ra về trong sự im lặng.

Xin cho mọi người không chỉ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng còn can đảm bước vào mầu nhiệm, biết nhận lấy các tâm tình và thái độ của Chúa như thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy có chính các tâm tình của Chúa Kitô Giêsu”. Và khi đó, Tam Nhật Thánh sẽ là lễ Vượt Qua tốt lành cho mỗi người.

Phêrô Nguyễn Linh Sang - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018
 • GxTanThongT6TuanThanh2018