Clock-Time

Giáo Xứ Tây Ninh Cử Hành Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá

Ngay sau khi cùng nhau ngắm những chặng đường đau khổ và tủi nhục mà Chúa Giêsu đã đi qua, trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt mến, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tây Ninh cùng tham dự nghi thức suy tôn thánh giá, vào lúc 17h30 thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19.4.2019, do cha xứ Gioan Võ Hoàn Sinh chủ sự. 

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ TÂY NINH CỬ HÀNH NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ

 
Ngay sau khi cùng nhau ngắm những chặng đường đau khổ và tủi nhục mà Chúa Giêsu đã đi qua, trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt mến, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tây Ninh cùng tham dự nghi thức suy tôn thánh giá, vào lúc 17h30 thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19.4.2019, do cha xứ Gioan Võ Hoàn Sinh chủ sự.
 
Trong cuộc khổ nạn của mình Chúa Giêsu đã đổ máu và chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Đổ máu là dấu hiệu của chết chóc, của thất bại, nhưng qua hiến lễ thập giá của Đức Giêsu Kitô, Hội Thánh đã được khai sinh và nhân loại bước vào cuộc sống mới. Trong giây phút thiêng liêng và lắng đọng này, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tây Ninh cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá của Người. Đó là đường tình yêu tự hiến của Thầy chí thánh.

 

 
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan đã nhắc nhở mọi người: Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của mỗi người. Khi xưa chính dân Do Thái đã kết án Chúa và đã đóng đinh Chúa vào thập giá, nhưng ngày nay mỗi người chúng ta cũng hằng ngày đóng đinh Chúa vào thập giá qua mỗi lỗi lần xúc phạm đến Chúa, đến anh chị em và chính bản thân. Cha cũng mời gọi mỗi người hãy biết chôn vùi mọi tội lỗi dưới huyệt đá, như tâm tình vừa hứa với Chúa trong lúc đi đàng thánh giá.
 
Sau bài Thương Khó, cha chánh xứ kính thờ thánh giá và hôn chân Chúa. Sau đó cộng đoàn dân Chúa cùng nhau tiến lên hôn chân Chúa.

 

 
Hôn chân Chúa chính là cử chỉ của mỗi Kitô hữu khi sấp mình thờ lạy Chúa với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ. Đền tạ vì tội lỗi mình mà Chúa phải chịu chết; biết ơn vì nhờ cái chết của Chúa mà con người được ơn tha tội; yêu mến vì tình thương Chúa đã dành cho nhân loại.
 
Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Truyền Thông Phú Cường

Album hình
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019
  • GxTayNinhT6TuanThanh2019