Clock-Time

Giáo Xứ Thánh Tuân Cử Hành Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời

Tháng 11 - tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn - đã khép lại, cộng đoàn giáo xứ Thánh Tuân cùng quy tụ nơi đất thánh giáo xứ Cao Xá - nơi những người đã qua đời trong giáo xứ được yên nghỉ - để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ THÁNH TUÂN

CỬ HÀNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI


Tháng 11 - tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn - đã khép lại, cộng đoàn giáo xứ Thánh Tuân cùng quy tụ nơi đất thánh giáo xứ Cao Xá - nơi những người đã qua đời trong giáo xứ được yên nghỉ - để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn.
 
Chiều ngày 29 tháng 11, nghĩa trang như nhộn lên vì có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn giáo xứ Thánh Tuân. Người người đi lại, thắp hương, đọc kinh, cầu nguyện, v.v. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 17 giờ 30, do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Phanxicô và cộng đoàn liên xứ.

 

 
Trước thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn viếng đất thánh để nhận ơn tiểu xá và nhường lại cho các linh hồn.
 
Trong bài giảng, cha Phanxicô chia sẻ: Chúng ta, những người tin theo Chúa, cậy dựa vào Thiên Chúa là trụ cột vững chắc và mãi mãi, vì thế, chúng ta sẽ không bao giờ bị ngã quỵ nhưng luôn đứng vững. Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta vào quê hương vĩnh hằng. Mỗi người chúng ta cùng gắn kết với nhau, cùng về thiên đàng, đừng ích kỷ nhỏ nhen mà đi một mình, có thể chúng ta cũng chẳng bao giờ được diện kiến tôn nhan Chúa.

 

 
Sau thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita nhắc nhở cộng đoàn: Chúng ta tuy ba giáo xứ khác nhau nhưng cùng chung một đất thánh, điều đó cho thấy chúng ta cùng nguồn cội, cùng nơi để quay về - về nơi lòng Cha thương xót và từ ái. Nói lên tình hiệp thông giữa tất cả mọi người.
 
Gia Huy & Trần Vy - Truyền thông Cao Xá

Album hình
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018
 • GxThanhTuanLeNghiaTrang2018