Clock-Time

Giáo Xứ Vinh Sơn Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ

  Thứ Năm ngày 05.4.2018, giáo xứ Vinh Sơn thuộc hạt Tây Ninh, cử hành thánh lễ kính thánh Vinh Sơn - quan thầy giáo xứ. 
 
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VINH SƠN MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ


 

      Thứ Năm ngày 05.4.2018, giáo xứ Vinh Sơn thuộc hạt Tây Ninh, cử hành thánh lễ kính thánh Vinh Sơn - quan thầy giáo xứ. 

      Từ sớm, mọi người trong xứ tề tựu về nhà thờ để hân hoan chào đón quý cha, quí tu sĩ, quý khách xa gần; và đặc biệt chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - về thăm và chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn. 

     Đúng 10h00, đoàn rước kiệu thánh Vinh Sơn tiến vào thánh đường. Thứ tự đoàn rước: Thánh giá nến cao, giáo dân trong xứ, Ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ, kiệu thánh Vinh Sơn và đến quí cha đồng tế. Đoàn đồng tế có cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Hạt trưởng hạt Tây Ninh, cha Phaolô Trần Thanh Danh - chánh xứ Vinh Sơn, cùng các cha trong hạt Tây Ninh.

 

     Trước đó, Đức cha Phêrô làm phép tượng thánh Vinh Sơn. 

    Trong bài giảng, Đức cha Phêrô giúp cho mọi người hiểu thêm rằng mình đang sống trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong suốt thời gian này mọi người được nghe Tin Mừng thuật lại việc Chúa sống lại; và khi hiện ra với các Tông đồ, Chúa đã cho các ông thấy các vết đinh trên tay của Người để các ông xác tín vào niềm tin của mình mà đi làm chứng cho Chúa và nhân danh Chúa rao giảng Tin Mừng cho con người. 

 

    Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời tri ân đến Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý khách đã đến tham dự thánh lễ. Vị đại diện cũng dâng lên Đức cha Phêrô những đoá hoa tươi tỏ lòng hiếu kính của cộng đoàn Vinh Sơn. Đáp lời, Đức cha Phêrô chúc mừng đến toàn thể giáo xứ cũng như Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhân ngày mừng thánh Vinh Sơn - quan thầy giáo xứ. Sau cùng, Đức cha Phêrô ban phép lành kết thúc thánh lễ.


Tran Duy Chinh – Truyền thông Phú Cường
Album hình
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018
 • GxVinhSonTNMungBonMang2018