Clock-Time

Giáo xứ Võng Phan chầu Mình Thánh Chúa

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VÕNG PHAN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


Sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An - đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường, tại giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An.

Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong giáo hạt Lạc An; và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ.

Đúng 6g30, đoàn trống rước đoàn đồng tế từ nhà xứ hân hoan tiến vào ngôi thánh đường, hòa với lời ca tiếng hát của ca đoàn giáo xứ. 

 


Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh - chánh xứ Cảnh Lâm - đã nói lên tâm tình vui mừng của ngày lễ. “Hôm nay giáo xứ Võng Phan của chúng ta được vinh dự chầu Thánh Thể Chúa thay cho giáo phận. Cùng với toàn thể Hội Thánh chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ trong đời sống Giáo Hội mà còn quan trọng trong cả đời sống đức tin của mỗi người chúng ta nữa. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn hoạt động trong cuộc đời của Chúa Giêsu, kể từ lúc Người thành hình trong cung lòng Đức Maria cho tới khi trên đỉnh đồi Golgotha. Sau khi Chúa Giêsu sống lại về trời, Chúa Thánh Thần hằng hoạt động hướng dẫn Hội Thánh, Ngài làm cho Giáo Hội hiệp nhất, Ngài hiện diện trong các vị lãnh đạo trong Giáo Hội cũng như có mặt ở các nhóm giáo dân,v.v. Trong ngày hôm nay, chúng ta cầu xin được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và để có được ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta cần đến với Chúa Giêsu, sống gắn bó với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho tất cả mọi người chúng ta trần đầy Chúa Thánh Thần”.
 


Sau thánh lễ, cha Quản hạt Lạc An đặt Mình Thánh Chúa để mọi người tiếp tục chầu Thánh Thể đến 15g00. Mỗi giáo xứ trong giáo hạt được mời tham dự 45 phút chầu Mình Thánh Chúa, để nói lên tình hiệp thông trong giáo phận.
 


Ngày chầu lượt của giáo xứ Võng Phan được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần dân Chúa. Mọi người ra về lòng đầy phấn khởi vui mừng vì đã múc được tận nguồn ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018
 • GxVongPhanChau2018