Clock-Time

Giáo xứ Võng Phan chầu Mình Thánh Chúa

Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Giáo hạt Lạc An; quí tu sĩ nam nữ và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VÕNG PHAN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


 
Sáng Chúa Nhật ngày 04 tháng 6 năm 2017, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo phận Phú Cường tại Giáo xứ Võng Phan, Giáo hạt Lạc An, Giáo Phận Phú Cường.

Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Giáo hạt Lạc An; quí tu sĩ nam nữ và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Đúng 6g15, trống rước đoàn đồng tế hân hoan tiến vào ngôi thánh đường. Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô có lời chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và giáo xứ chúng ta thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong cõi lòng của mỗi người”.

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc - Chánh xứ Võng Phan, đã nói lên tâm tình vui mừng của ngày lễ Chúa Thần Thần. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môn đệ của Chúa Giêsu trở nên những con người mạnh mẽ, can trường rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh cho mọi người… Hôm nay, chúng ta cũng cầu xin Chúa tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên chúng ta; và mỗi người hãy mở lòng ra để Chúa Thánh Thần ngự vào biến đổi tâm hồn mình ngày càng trở nên xứng đáng hơn, đẹp lòng Chúa hơn.
 

Sau thánh lễ, cha Quản hạt Lạc An đặt Mình Thánh Chúa để mọi người tiếp tục chầu Thánh Thể đến 15g00. Mỗi giáo xứ trong giáo hạt được mời tham dự 45 phút chầu Mình Thánh Chúa, để nói lên tình hiệp thông trong giáo phận.

Ngày chầu lượt của Giáo xứ Võng Phan được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần Dân Chúa.

Antôn Kim Thạch – Truyền thông giáo phận