Clock-Time

Giáo xứ Võng Phan mừng lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ - Quan thầy giáo xứ

Chiều Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc – Chánh xứ Võng Phan, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp mừng quan thầy giáo xứ, tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VÕNG PHAN

MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU  VUA VŨ TRỤ - QUAN THẦY GIÁO XỨ


Chiều Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc – Chánh xứ Võng Phan, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp mừng quan thầy giáo xứ, tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Phêrô Lưu Đức Tân, cùng quí Hội đồng mục vụ, các hội đoàn và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Đúng 16g30, trống rước đoàn kiệu tượng Chúa Giêsu Vua chung quanh nhà thờ và hân hoan tiến vào thánh đường.

 


Mở lời đầu thánh lễ, cha Phêrô có lời chia sẻ: “Hôm nay, hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Chúng ta suy tôn Ngài làm vua, vị Vua của tình yêu, đầy lòng khoan dung và tha thứ. Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn, khẩn cầu Thiên Chúa yêu thương, nâng đỡ và ban muôn phúc lành cho giáo xứ, cho từng gia đình trong giáo xứ”.
 


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô đã nói lên tâm tình vui mừng của ngày lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Chúa Giêsu Vua vũ trụ, vị Vua yêu thương, nhân từ, hy sinh cả mạng sống cho thần dân của Ngài… Chúng ta chọn Chúa Giêsu Vua vũ trụ làm quan thầy, chúng ta phải noi gương Ngài, biết vâng theo lời Ngài đã dạy, để mỗi người biết sống yêu thương phục vụ anh chị em của mình bằng những cử chỉ bác ái, yêu thương. Trong ngày mừng quan thầy hôm nay, trước hết chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người, cho giáo xứ. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa làm vua toàn thể vũ trụ, vua cõi lòng chúng ta. Mỗi người cần luôn biết tôn kính, yêu mến, vâng nghe lời Chúa dạy, thực thi điều Chúa truyền trong cuộc đời của mình.
 


Thánh lễ kết thúc lúc 18g00, sau thánh lễ cha Phêrô, quí hội đoàn và đại diện các gia đình tiến ra khuôn viên nhà xứ cùng chung chia niềm vui của giáo xứ bằng bữa tiệc thân mật nói nên tinh thần hiệp thông và đoàn kết trong giáo xứ.

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017
 • GxVongPhanmungBonMang2017