Clock-Time

Giáo Xứ Võng Phan Mừng Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ - Quan Thầy Giáo Xứ

Sáng Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc – Chánh xứ giáo xứ Võng Phan - đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp mừng quan thầy giáo xứ tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VÕNG PHAN

MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU  VUA VŨ TRỤ

- QUAN THẦY GIÁO XỨ


 
Sáng Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc – Chánh xứ giáo xứ Võng Phan - đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp mừng quan thầy giáo xứ tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Phêrô Lưu Đức Tân. Tham dự thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ.

 


Đúng 4g30 sáng, trống rước đoàn kiệu tượng Chúa Giêsu Vua chung quanh nhà thờ và hân hoan tiến vào thánh đường. 
 


Mở lời đầu thánh lễ, cha Phêrô có lời chia sẻ: “Hôm nay, hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ - bổn mạng của giáo xứ - chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên mỗi người. Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn, khẩn cầu Thiên Chúa yêu thương, nâng đỡ và ban muôn phúc lành cho giáo xứ, cho từng gia đình trong giáo xứ để từng người luôn sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng là công dân Nước Trời”.

 


 


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô đã nói lên tâm tình vui mừng của ngày lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Chúa Giêsu Vua vũ trụ, Vị Vua tình yêu, nhân từ, phục vụ, hy sinh cả mạng sống cho thần dân của Ngài. Vị Vua Giêsu chấp nhận dang tay trên thập giá để cứu chuộc con người… Trong ngày mừng quan thầy hôm nay, trước hết, mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người, cho giáo xứ. Chúa Giêsu là Vua cõi lòng mỗi người. Mọi người cần luôn sống xứng đáng là công dân của Chúa Giêsu, sống tuân giữ giới răn của Ngài, noi gương Ngài, biết vâng theo lời Ngài đã dạy, để mỗi người biết sống yêu thương phục vụ anh chị em của mình bằng những cử chỉ bác ái, yêu thương... Xin Thiên Chúa yêu thương, tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành trên giáo giáo xứ và từng người để mỗi người luôn luôn được sống xứng đáng là con cái Chúa. 
 


Thánh lễ kết thúc lúc 6g00, mọi người ra về trong hân hoan và bình an. 

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường