Clock-Time

Giới Gia Trưởng Giáo Hạt Phước Thành Mừng Kính Quan Thầy Gioakim Và Anna (26/7)

Thứ Tư ngày 26/7/2023, Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính nhớ thánh Gioakim và Anna - song thân của Đức Maria. Cùng với tâm tình đó, vào lúc 10 giờ sáng, giáo xứ Phước Vĩnh hân hoan đón tiếp cha Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành, quý cha trong giáo hạt và anh em gia trưởng thuộc giáo hạt Phước Thành về ngôi thánh đường để mừng lễ quan thầy...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO HẠT PHƯỚC THÀNH
MỪNG KÍNH QUAN THẦY GIOAKIM VÀ ANNA (26/7)

HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

WGPPC. Thứ Tư ngày 26/7/2023, Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính nhớ thánh Gioakim và Anna - song thân của Đức Maria. Cùng với tâm tình đó, vào lúc 10 giờ sáng, giáo xứ Phước Vĩnh hân hoan đón tiếp cha Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành, quý cha trong giáo hạt và anh em gia trưởng thuộc giáo hạt Phước Thành về ngôi thánh đường để mừng lễ quan thầy.

Thánh lễ đồng tế do cha Hạt trưởng Gioakim Lê Công Thành chủ tế cùng với quý cha trong hạt. Trong bài giảng, cha đặc trách Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn chia sẻ: Các anh em gia trưởng noi gương thánh Gioakim sống tốt, gương mẫu để có những thế hệ sau như Đức Maria năm xưa vì như lời Chúa nói “xem quả thì biết cây”.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, tin yêu và phó thác.

Xin cho tất cả mọi người gia trưởng trong gia đình, cách riêng các gia trưởng thuộc giáo hạt Phước Thành luôn biết sống xứng đáng là con cái Chúa khi không ngừng chu toàn bổn phận của mình.

Ban Truyền thông GX Phước Vĩnh

Album hình
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong
 • 2023-gxphuocvinh-bonmanggiatruong