Clock-Time

Giới Hiền mẫu giáo hạt Củ Chi tĩnh tâm Mùa Chay 2018

Ngày 24-3-2018, Giới Hiền mẫu giáo hạt Củ Chi tĩnh tâm Mùa Chay, tại giáo xứ Thala, với chủ đề: “Hiền mẫu giúp thăng tiến mọi thành phần trong gia đình theo gương thánh nữ Inê Lê Thị Thành”. Tham dự tĩnh tâm có khoảng 400 chị em thuộc 13 xứ trong giáo hạt...
 

TIN GIÁO PHẬN

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO HẠT CỦ CHI TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018Mùa Chay là mùa ăn năn sám hối, mùa trở về xin Chúa thứ tha những lầm lỗi và xin ơn hoà giải với Chúa.

 Trong tâm tình đó, ngày 24-3-2018, Giới Hiền mẫu giáo hạt Củ Chi tĩnh tâm Mùa Chay, tại giáo xứ Thala, với chủ đề: “Hiền mẫu giúp thăng tiến mọi thành phần trong gia đình theo gương thánh nữ Inê Lê Thị Thành”. Tham dự tĩnh tâm có khoảng 400 chị em thuộc 13 xứ trong giáo hạt.

 

Vào lúc 8 giờ 30, khai mạc chương trình; đến 9 giờ, mọi người đi đàng thánh giá, dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Giới Hiền mẫu; liền sau đó, 9 giờ 30, cha đặc trách chia sẻ với các chị em đề tài tĩnh tâm; và mọi người cùng tham dự vào giờ diễn nguyện thánh nữ Inê Lê Thị Thành.
 

Cao điểm của buổi tĩnh tâm là thánh lễ vào lúc 10 giờ 30, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế; đồng tế có cha Giuse Nguyễn Phát Tài và quí cha khách.

Trong bài giảng lễ, Đức cha giúp cho mọi người hiểu thêm rằng, Chúa qui tụ mọi người lại thành một dân duy nhất, để Ngài thanh tẩy từng người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Chúa thiết lập một mối tương giao tốt đẹp giữa Ngài với con người, để con người được sống với Chúa và với nhau trong yêu thương.
 

Đức cha mời gọi các chị em hiền mẫu hãy chuẩn bị tâm hồn để sống Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh thật sốt mến. Đồng thời, cũng hãy can đảm vững tin vào Chúa để không ngừng thăng tiến chính mình và mọi thành phần trong gia đình.
 

Trước khi thánh lễ kết thúc, vị đại diện Giới Hiền mẫu đã có lời cảm ơn đến Đức cha và quý cha.
 

Têrêsa Nguyễn Hồ - Truyền thông Phú Cường
 

Album hình
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018
 • hienmauhatCuChitinhtamMC2018