Clock-Time

Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Lạc An Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018

 Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi tín hữu kiểm điểm cuộc đời mình và cố gắng chấn chỉnh để phần nào đền bù tội lỗi của chính mình.
 
TIN GIÁO PHẬN

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO HẠT LẠC AN

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018
 
 Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi tín hữu kiểm điểm cuộc đời mình và cố gắng chấn chỉnh để phần nào đền bù tội lỗi của chính mình.

Chiều 11-03-2018, Giới Hiền mẫu giáo hạt Lạc An tĩnh tâm Mùa Chay. Tổng số 620 chị thuộc 12 giáo xứ.

   Từ 14 giờ 30, các chị em hiền mẫu từ các xứ trong giáo hạt đã qui tụ về giáo xứ Cảnh Lâm để dự tĩnh tâm Mùa Chay, với chủ đề: “Hiền mẫu giúp thăng tiến trong gia đình theo gương thánh Ine Lê Thị Thành”.

15 giờ: khai mạc, sinh hoạt, lần chuỗi Môi khôi - năm Sự Thương.

16 giờ: đi đàng Thánh giá, do cha đặc trách Giuse Nguyễn Phát Tài hướng dẫn.

16 giờ 30: cha đặc trách Giới Hiền mẫu giáo phận chia sẻ về chủ đề tĩnh tâm của Giới Hiền mẫu năm nay. Qua đó, cha giúp cho mọi người hiểu được về vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình.

17 giờ: diễn nguyện thánh nữ Ine Lê Thị Thành.

17 giờ 30: Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế; cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh đồng tế.

Sau Thánh lễ, đại diện Giới Hiền mẫu gửi lời cám ơn và chúc quí cha đồng tế, quí chị em hiền mẫu một Mùa Chay thánh an lành và thánh đức.


Têrêsa Nguyễn Hồ - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018
 • HienMauhatLacAnTinhTam2018