Clock-Time

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Kiên Long Mừng Kính Quan Thầy Monica

Trong tâm tình cùng với Giáo Hội mừng kính thánh nữ Monica, Giới Hiền mẫu giáo xứ Kiên Long mừng lễ quan thầy vào lúc 17h00 thứ Ba, ngày 27.8.2019

TIN GIÁO PHẬN

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ KIÊN LONG MỪNG KÍNH QUAN THẦY MONICA 

Trong tâm tình cùng với Giáo Hội mừng kính thánh nữ Monica, Giới Hiền mẫu giáo xứ Kiên Long mừng lễ quan thầy vào lúc 17h00 thứ Ba, ngày 27.8.2019.
 
Cha xứ  Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài là cha Giuse Hà Đình Tuấn, OP. Thánh lễ chiều nay có đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự, đặc biệt là giới Hiền mẫu trong giáo xứ.
 
Trong lời gọi đầu lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vào gương thánh Monica. Ngài đã dùng đời sống cầu nguyện liên lỉ, dùng tình yêu thương và tấm lòng bao dung để hoán cải người chồng, người con về với Chúa.

 

 
Trong bài giảng lễ, cha Giuse gợi lại hình ảnh thánh Monica - một người nữ đã sống nên thánh trong bậc sống gia đình. Ngài đã nên thánh không phải vì làm được những việc to lớn, nhưng bằng sự hiền hòa nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện, tin tưởng vào Chúa và âm thầm hy sinh. Thánh Monica cũng là một hình ảnh đẹp của một người vợ, người mẹ trong gia đình hết lòng yêu thương chồng, con, ngay cả khi những nghịch cảnh xảy đến với gia đình.
 
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện giới Hiền mẫu có đôi lời cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý dì và Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

 

 
Mừng lễ thánh Monica, xin cho những người mẹ, người vợ ở trong giáo xứ, luôn biết sống theo gương thánh nữ Monica, kiên trì cầu nguyện, có trái tim nhân hậu, để nhờ đó gia đình được hạnh phúc và yên vui.
 
Phêrô Nguyễn Công Đạt - Truyền Thông Phú Cường
 
 
 

Album hình
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019
 • GXKienLong-BonMangHienMau2019