Clock-Time

Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Giáo xứ Búng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá

Vào lúc 4g30 ngày 14-9-2016, lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành sốt sắng do cha Giuse Lê Anh Hùng - Đặc trách Hiệp hội và cha phó Giêrôminô cùng đồng tế...
TIN GIÁO PHẬN

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GIÁO XỨ BÚNG  

MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Chúng ta tôn vinh Đấng có sức mạnh chữa lành, là con đường dẫn đến sự sống: "Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn" (Mt10, 28). 

Linh mục Giuse Phan Quang Trí dòng Cát Minh đã giảng cấm phòng cho Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Búng trong 2 ngày tĩnh tâm lúc 18g00 mỗi chiều từ ngày 12-13/9/2016. Ngài dẫn đưa mọi người đến ơn cứu độ, qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để mọi người yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa theo ơn gọi linh đạo Mến Thánh Giá.

 

Vào lúc 4g30 ngày 14-9-2016, lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành sốt sắng do cha Giuse Lê Anh Hùng - Đặc trách Hiệp hội và cha phó Giêrôminô cùng đồng tế, mọi người hiệp lòng với tiếng hát của ca đoàn Thánh Quí :"Ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ Ta, đừng hoài nghi hãy từ bỏ mình đi. Hãy vác lấy khổ hình, thập giá ấy chính là mọi đau thương trong đời mà theo Ta".

Hành trình về miền đất hứa trong sa mạc, dân Do Thái được chữa lành khi nhìn lên con rắn đồng được treo trên cây. Thầy Chí Thánh đã hy sinh mạng sống vì yêu nhân loại, chúng ta là bạn hữu bước theo chân Chúa, chia sẻ cho nhau vì yêu, nhận lấy khổ đau, sỉ nhục, bị khinh chê; chấp nhận bệnh tật, cố gắng sống đúng với người con của Chúa; trung thành với ơn gọi tìm tới vinh quang Thánh giá, vươn tới sự sống vĩnh cửu mà những gian truân thử thách hôm nay, đủ giúp ta ngày một lớn lên trong Người.

 

Xin mọi người cầu nguyện cho Hiệp hội Mến Thánh Giá được trung thành với ơn gọi, nơi công tác giáo xứ với tâm tình yêu mến Thánh giá Chúa chịu đóng đinh; cầu nguyện cho lương dân sớm nhận biết Chúa, cho người khô khan nguội lạnh được trở lại trong ân nghĩa Chúa, qua đời sống nội tâm thầm lặng giữa đời.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong tâm tình yêu mến Thánh giá Chúa và cậy trông vào ơn thánh của Người. 
Maria Phượng Nguyễn – Truyền thông Phú Cường