Clock-Time

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Dầu Tiếng Tuyên Hứa

Sáng Chúa Nhật ngày 05.3.2017, tại ngôi nhà thờ tạm Giáo xứ Dầu Tiếng, cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF, chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các thành viên Ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ...
TIN GIÁO PHẬN

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG TUYÊN HỨA

Sáng Chúa Nhật ngày 05.3.2017, tại ngôi nhà thờ tạm Giáo xứ Dầu Tiếng, cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF. - Chánh xứ Giáo xứ Dầu Tiếng, đã chủ tế Thánh lễ Chúa Nhật I mùa Chay; đồng thời, cha cũng chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các thành viên Ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) Dầu Tiếng khóa mới nhiệm kỳ 2017-2010. Trong Thánh lễ, có sự hiện diện đồng tế của cha phó Matthêu Nguyễn Thanh Yên, MF.

Đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên lời cảm ơn các anh chị em cựu HĐMVGX nhiệm kỳ qua đã nhiệt tâm hoàn thành sứ vụ công tác tông đồ, cũng như kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tân chức cho nhiệm kỳ mới được nhiều ơn Chúa để luôn biết hy sinh và chu toàn nhiệm vụ mà cộng đoàn giáo dân tín nhiệm.

Sau bài giảng lễ, cha chánh xứ đã công bố chấm dứt nhiệm kỳ cũ và trao bằng tưởng lệ cho các vị mãn nhiệm.

Sau đó cha chánh xứ chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao văn thư ủy nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường cho các tân chức.

Kết lời nguyện hiệp lễ ông Trưởng ban Thường vụ khóa mới đại diện các tân chức nói lên lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn đã tín nhiệm bầu cử vào trách vụ cộng tác với cha chánh xứ trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ nhằm luôn làm cho giáo xứ ngày càng phát triễn và sáng danh Chúa.

Cuối Thánh lễ mọi người quay quanh các tân chức để chúc mừng, chụp hình lưu niệm và ra về trong niềm hân hoan.

Giuse Trần Thái Nhàn - Truyền thông giáo phận