Clock-Time

Hội Lêgiô Mariae Mừng Quan Thầy Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vào lúc 17g45, thứ Hai, ngày 09/12/2019, bà con giáo xứ Phong Cốc hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ vô nhiễm nguyên tội

TIN GIÁO PHẬN

HỘI LÊGIÔ MARIAE MỪNG QUAN THẦY MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI


 

Vào lúc 17g45, thứ Hai, ngày 09/12/2019, bà con giáo xứ Phong Cốc hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc. Đây cũng là dịp lễ mừng bổn mạng của hội Legio Mariae.
 
Cha chánh xứ Đa Minh chủ tế thánh lễ hôm nay. Tham dự thánh lễ còn có quý soeur, các thành viên của hội Legio Mariae và đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ Phong Cốc.

 

 
Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh đã trình bày về nguồn gốc của lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Cha đặc biệt yêu thích hội Legio Mariae vì hội này là đứa con tinh thần của Mẹ Maria. Cha cũng khuyến khích mọi người trong giáo xứ tham gia vào hội này.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00. Sau đó, các thành viên của hội Legio Mariae cùng chụp hình lưu niệm với cha chánh xứ.
 
Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019
 • GxPhongCoc-Hoilejio2019