Clock-Time

Hội Thừa Sai Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Linh mục

Sáng ngày 25/8/2016 Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự nghi thức truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam...
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Sáng ngày 25/8/2016, tại nhà thờ Phú Trung, phường 12, Quận Tân Bình, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã về dâng Thánh lễ Tạ Ơn và chủ sự nghi thức truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.
 

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có: Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt - Sứ Thần Tòa Thánh tại Srilanka; và khoảng 200 linh mục của Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Phú Cường. Tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ, đông đảo bà con thân nhân, ân nhân của các tiến chức và quý khách xa gần, độ khoảng 2.000 người.
 

Quý tiến chức:

1/ -  Vinh Sơn Phạm Văn Công.

2/ - Giuse Phạm Trung Hâu.

3/ - Phaolô Lưng Trung Hiếu.

4/ -Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng.

5/ - Gioan Nguyễn Chính Huy Khang.

6/ - Giêrônimô Nguyễn Văn KHương.

7/ - Phêrô Trần Văn Lực.

8/ - Giuse Nguyễn Ngọc Thảo.

9/ - Antôn Bùi Văn Thiều.

10/ - Giuse Nguyễn Đức Tiến.

11/ - Phêrô Trần Quang Vinh.

Xin quý bạn đọc hiệp lời cầu nguyện cho các tân linh mục được dồi dào ân sủng cùng sức khỏe, để chu toàn với sứ vụ mới vừa được Thiên Chúa và Giáo Hội trao ban.


Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường