Clock-Time

Họp Mặt Và Thánh Lễ Tuyên Hứa Huynh Đoàn Thánh Thể Tại Giáo Xứ Lộc Ninh

Chiều thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018, Huynh đoàn Thánh Thể thuộc hai giáo xứ Lộc Ninh và Lộc Thiện đã cùng quy tụ về giáo xứ Lộc Ninh để sinh hoạt hàng tuần và cũng để tham dự thánh lễ tuyên hứa cho các tân hội viên của Huynh đoàn...

TIN GIÁO PHẬN

HỌP MẶT VÀ THÁNH LỄ

TUYÊN HỨA HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

TẠI GIÁO XỨ LỘC NINH

 
Chiều thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018, Huynh đoàn Thánh Thể thuộc hai giáo xứ Lộc Ninh và Lộc Thiện đã cùng quy tụ về giáo xứ Lộc Ninh để sinh hoạt hàng tuần và cũng để tham dự thánh lễ tuyên hứa cho các tân hội viên của Huynh đoàn.
 
Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Trung Chánh - Trưởng ban sứ vụ dòng Thánh Thể chủ tế; cùng đồng tế có cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh, cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang - Tân Giám đốc Huynh đoàn Thánh Thể Việt Nam, cha Đa Minh Trần Dũng, cha Giuse Nguyễn Đức Thắng và cha Augustinô Bùi Văn Hùng Phúc cùng thuộc dòng Thánh Thể.

 

 
Trong Thánh lễ, cha chánh xứ Phêrô, cũng là cha linh hướng của Huynh đoàn Thánh Thể tại giáo xứ Lộc Ninh và Lộc Thiện đã nhận lời tuyên hứa của 61 tân hội viên, trong đó có 44 hội viên từ giáo xứ Lộc Ninh và 17 hội viên từ giáo xứ Lộc Thiện. Đồng thời, cha chánh xứ Phêrô cùng cha Đa Minh đã trao vi bằng tuyên hứa cho các tân hội viên.
 
Cuối lễ, đại diện Huynh đoàn Thánh Thể của hai giáo xứ đã có lời tri ân tới quí cha thuộc dòng Thánh Thể đã không quản ngại đường xá đã về với giáo xứ Lộc Ninh. Đáp lại, cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang cũng đã có lời cám ơn và chúc mừng tới cha chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh cùng toàn thể hội viên Huynh đoàn Thánh Thể từ hai giáo xứ Lộc Ninh và Lộc Thiện, cách riêng là các tân hội viên vừa tuyên hứa.

 

 
Giờ đây, kể từ khi tuyên hứa, 61 tân hội viên thuộc Huynh đoàn Thánh Thể sẽ bước sang một trang mới. Chính thức trở nên thành viên của gia đình Thánh Thể, trở thành con cái của tổ phụ Eymar.
 
Giêrônimô Nguyễn Văn Lệnh - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018
 • GxLocNinhTuyenHuaHuynhDoan2018