Clock-Time

Huynh Trưởng - Dự Trưởng Hạt Tây Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm 2019

Được sự chấp thuận của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành - Tuyên úy hiệp đoàn Thánh Tuân, giáo hạt Tây Ninh; cùng sự cho phép của cha Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm - Chánh xứ giáo xứ Kiên Long, giáo hạt Tây Ninh; Ban Nghiên huấn Hiệp đoàn đã tổ chức ngày họp mặt, tĩnh tâm Mùa Chay cho huynh trưởng - dự trưởng thuộc các giáo xứ trong giáo hạt với chủ đề: “Người trưởng cùng hiệp thông trong đức ái”....

TIN GIÁO PHẬN

HUYNH TRƯỞNG - DỰ TRƯỞNG  HẠT TÂY NINH TĨNH TÂM MÙA CHAY NĂM 2019


 

Được sự chấp thuận của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành - Tuyên úy hiệp đoàn Thánh Tuân, giáo hạt Tây Ninh; cùng sự cho phép của cha Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm - Chánh xứ giáo xứ Kiên Long, giáo hạt Tây Ninh; Ban Nghiên huấn Hiệp đoàn đã tổ chức ngày họp mặt, tĩnh tâm Mùa Chay cho huynh trưởng - dự trưởng thuộc các giáo xứ trong giáo hạt với chủ đề: “Người trưởng cùng hiệp thông trong đức ái”.
 

 
Chương trình tĩnh tâm bắt đầu từ 7h30 sáng Chúa Nhật Lễ Lá ngày 14 tháng 4 tới 13h30 cùng ngày, tại giáo xứ Kiên Long, với sự tham gia của 154 huynh trưởng - dự trưởng đến từ 12 giáo xứ.
 
Chương trình mở đầu bằng bài múa cử điệu: “Yêu người như Chúa yêu”. Sau bài múa là nghi thức chào cờ khai mạc dưới sự tham dự của cha tuyên úy hiệp đoàn.
 
Tiếp đến là bài chia sẻ của cha tuyên úy hiệp đoàn với chủ đề: “Người trưởng với cuộc sống thực tại ngày hôm nay công nghệ 4.0”. Sau khi nghe chia sẻ thì các huynh trưởng - dự trưởng đã thảo luận câu hỏi mà hiệp đoàn đưa ra: “Những cám dỗ nơi cuộc sống thực tại mà bạn gặp phải? Bạn đối mặt và giải quyết như thế nào?”. Các giáo xứ đã tham gia đóng góp và thuyết trình một cách rất vui vẻ và nhiệt tình.

 

 
Để thay đổi bầu không khí, các bạn huynh trưởng giáo xứ Phong Cốc đóng góp cho buổi tĩnh tâm một bài múa rất tha thiết và lắng đọng tâm tình.
 
Đến 10h00, các cha ngồi tòa để ban bí tích Hòa Giải cho các huynh trưởng - dự trưởng dọn mình mừng lễ Phục Sinh. Khoảng10h30, thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Bài chia sẻ của cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM. giúp từng người huynh trưởng - dự trưởng sống tốt hơn với trách nhiệm được giao phó.
 
Kết thúc thánh lễ đại diện hiệp đoàn có đôi lời cảm ơn đến cha đặc trách hiệp đoàn, cha chánh xứ, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì và Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
 
Đạt Nguyễn

Album hình
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019
 • HuynhTruongTayNinhTinhTam2019