Clock-Time

Huynh Trưởng Giáo Hạt Tây Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay

 Sống tâm tình Mùa Chay, các huynh trưởng giáo hạt Tây Ninh tĩnh tâm với chủ đề "Huynh trưởng cùng hiệp thông", bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 11-3-2018, tại giáo xứ Phong Cốc, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành - đặc trách Giới Thiếu nhi hạt Tây Ninh. 
 
TIN GIÁO PHẬN

HUYNH TRƯỞNG GIÁO HẠT TÂY NINH

TĨNH TÂM MÙA CHAY 

       Sống tâm tình Mùa Chay, các huynh trưởng giáo hạt Tây Ninh tĩnh tâm với chủ đề "Huynh trưởng cùng hiệp thông", bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 11-3-2018, tại giáo xứ Phong Cốc, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành - đặc trách Giới Thiếu nhi hạt Tây Ninh. 

      Buổi tĩnh tâm diễn ra trong thời gian 5 tiếng với khoảng 200 huynh trưởng trong các giáo xứ trong hạt. Cha đặc trách chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người: Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài cho thế gian để cứu chuộc con người; không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống của mình cho người mình yêu; và sự hiệp thông Thiên Chúa đối với con người, sự hiệp thông giữa con người với con người với nhau. 

 

      Sau phần thảo luận từng nhóm; phần lãnh nhận bí tích Hoà giải là thánh lễ do cha đặc trách cử hành. Trong bài giảng lễ, cha đặc trách chia sẻ về lòng bao dung và tha thứ của Chúa đối với con người. Dẫu rằng, nguyên tổ nghe lời cám dỗ đã phản bội Chúa nhưng Chúa không bỏ rơi loài người; không những thế, Chúa còn ba Đấng cứu độ trần gian, chính Người đã hy sinh mạng sống mình để trở nên giá cứu chuộc loài người. 

     Trước khi kết thúc Thánh lễ, huynh trưởng đại diện nói lời tri ân đến cha đặc trách. Sau khi Thánh lễ kết thúc, cha đặc trách chụp hình lưu niệm cùng các huynh trưởng.


Trần Duy Chính – Truyền thông Phú Cường

 
Album hình
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018
 • HuynhTruongtayNinhTinhtam2018