Clock-Time

Khai Mạc Giải Cầu Lông và Thánh Lễ Tạ Ơn - Hội Doanh Nhân Công Giáo - Giáo Phận Phú Cường

Khai Mạc Giải Cầu Lông và Thánh Lễ Tạ Ơn. Hội Doanh Nhân Công Giáo - Giáo Phận Phú Cường. Lễ Khai Mạc được bắt đầu vào lúc 7h35 ngày 16/08/2022... 

TIN GIÁO PHẬN

KHAI MẠC GIẢI CẦU LÔNG VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN

DOANH NHÂN CÔNG GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG