Clock-Time

LÀM PHÉP ĐÀI THÁNH GIUSE TẠI GIÁO XỨ TÂY NINH

Sáng ngày 05/6/2022, ngay sau thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bà con giáo dân vừa tham dự thánh lễ xong, đã tập trung trước đài thánh Giuse được đặt trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tây Ninh, để tham dự nghi thức làm phép đài thánh Giuse, do cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Thành Thái chủ sự.

Tin Giáo Phận
LÀM PHÉP ĐÀI THÁNH GIUSE
TẠI GIÁO XỨ TÂY NINH

Sáng ngày 05/6/2022, ngay sau thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bà con giáo dân vừa tham dự thánh lễ xong, đã tập trung trước đài thánh Giuse được đặt trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tây Ninh, để tham dự nghi thức làm phép đài thánh Giuse, do cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Thành Thái chủ sự.

Sau gần 01 tháng thi công, do 01 vị ân nhân của giáo xứ dân hiến, đây là công trình đầu tiên của cha Đaminh sau gần 01 năm ngài về nhận xứ vào tháng 7/2021. Được biết dù gần 140 năm sau khi thành lập giáo xứ, thì đây là đài thánh Giuse đầu tiên của giáo xứ, vì từ xưa đến nay, giáo xứ chưa có đài thánh Giuse. Sau khi nhận xứ, cha Đaminh đã kêu gọi và bày tỏ ước nguyện của mình; và ước nguyện của ngài đã được thánh cả Giuse chấp nhận, được thể hiện qua tấm lòng dân hiến của 01 vị ân nhân của giáo xứ.

Kể từ đây, bà con giáo dân mỗi khi đến nhà thờ, dễ dàng và thuận tiện chạy đến cầu nguyện cùng thánh cả Giuse. Nguyện xin thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho giáo xứ Tây Ninh và phù hộ cho giáo xứ.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc - Truyền thông Phú Cường.