Clock-Time

Làm Phép Nơi Làm Việc Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Vào lúc 8h15 sáng thứ Hai ngày 28/11/2022, Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã đến thăm và làm phép nơi làm việc này. Đức cha xin Chúa chúc lành cho nơi làm việc này luôn là nơi kết nối tình yêu thương, là nơi thật sự đúng nghĩa với logo của Ban Truyền thông giáo phận: “Muối men cho đời”...

TIN GIÁO PHẬN

LÀM PHÉP NƠI LÀM VIỆC

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

WGPPC. Sau nhiều ngày Ban Truyền thông cho sửa chữa chỉn chu hơn nơi làm việc: văn phòng, phòng thu và phòng ghi hình, vào lúc 8h15 sáng thứ Hai ngày 28/11/2022, Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã đến thăm và làm phép nơi làm việc này.

Đức cha xin Chúa chúc lành cho nơi làm việc này luôn là nơi kết nối tình yêu thương, là nơi thật sự đúng nghĩa với logo của Ban Truyền thông giáo phận: “Muối men cho đời”; cách đặc biệt, Đức cha xin Chúa thương gìn giữ và chúc lành cho tất cả mọi người đến và làm việc nơi này luôn có được một tinh thần hăng say và liên đới với nhau, để cùng chung tinh thần phục vụ trong sứ mệnh truyền thông với hy vọng luôn là cánh tay nối dài của Đức cha giáo phận trong công cuộc Tin mừng hoá.

Hiện diện tham dự vào nghi thức này có quý cha, quý tu sĩ trong Toà giám mục và Cơ sở đào tạo, quý cộng tác viên của Ban Truyền thông. Mọi người tham dự, chắc chắn, cũng có ước nguyện cho Ban Truyền thông luôn sống cách trọn vẹn sứ mệnh được Đức Giám mục giáo phận tin tưởng trao phó.

Nhân dịp đặc biệt này, Ban Truyền thông xin được nói lên lời tri ấn đến Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha và quý ân nhân cùng quý cộng tác viên, đã không ngừng đồng hành và nâng đỡ, để Ban Truyền thông giáo phận có điều kiện hoạt động trong sứ mệnh của mình. Rất ước mong tình thương của mọi người luôn mãi chan hoà trên Ban Truyền thông giáo phận.

Nguyện xin Chúa thương luôn ban muôn phúc bình an trên quý Đức cha, quý cha, quý ân nhân và quý cộng tác viên.

Ban Truyền thông GP Phú Cường

Album hình
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec
 • 2022-11-Lam-Phep-Noi-Lam-Viec