Clock-Time

Lễ khai giảng năm học giáo lý mới - Giáo xứ Lái Thiêu

Lễ khai giảng năm học giáo lý mới của Xứ đoàn Gioan Phaolo II - Giáo xứ Lái Thiêu - Giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ MỚI 2019 – 2020

TẠI GIÁO XỨ LÁI THIÊU

 
"Các gia đình Công giáo đích thực là trường học giáo lý đầu tiên của con trẻ". Trong tâm tình đó, xứ đoàn Gioan Phaolo II chính thức bước vào năm học mới 2019-2020, với chủ đề "Học với Giêsu". Buổi lễ khai giảng diễn ra vào sáng Chúa Nhật ngày 18/8/2019, tại giáo xứ Lái Thiêu, giáo phận Phú Cường.
 
Lễ khai giảng với sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý tu sĩ, quý anh chị huynh trưởng và giáo lý viên cùng hơn 500 em thiếu nhi trong giáo xứ.

 

 
Đúng 7g00 sáng, các em thiếu nhi xứ đoàn Gioan Phaolo II tập trung xếp hàng theo lớp giáo lý trước sân nhà thờ. Sau khi sắp xếp ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ cho các em, lúc 7h40, nghi thức chào cờ bắt đầu. Các em được tập băng reo cho năm học mới:

"Thiếu nhi Lái Thiêu
Học với Giêsu
Học yêu Thiên Chúa
Học mến mọi người"
 
Đội múa mẫu tiếp tục chương trình với bài cử điệu "Học với Giêsu". Một em thiếu nhi trong giáo xứ đã đại diện nói lên quyết tâm trong năm học mới. Cha sở có đôi lời nhắn nhủ, thánh lễ khai giảng được cử hành do cha sở giáo xứ Lái Thiêu chủ tế. Các em thiếu nhi chầu Thánh Thể ngay sau thánh lễ. Kết thúc giờ chầu, cha sở đọc nội quy và đánh trống tuyên bố khai giảng năm học 2019 - 2020.

    

 
Buổi lễ khai giảng được tổ chức để bắt đầu một năm học giáo lý mới cho các em thiếu nhi sau thời gian nghỉ hè. Các em sẽ nói lên những quyết tâm của mình trong năm học mới này. Và thống nhất lại các nội quy trong năm học để có một môi trường học hỏi giáo lý được nề nếp hơn.
 
Buổi lễ kết thúc lúc 9g30 sau hồi trống của cha chánh xứ trong niềm vui tươi và hăng hái của các em thiếu nhi Thánh thể giáo xứ Lái Thiêu.
 
Giuse Huy Hoàng – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019
 • GXLaiThieu-KhaiGiang2019