Clock-Time

Legio Mariea Phú Cường - Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời

Theo truyền thống, trong dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời hàng năm, Comitium Phú Cường đều quy tụ hội viên từ khắp nơi về để cùng nhau mừng lễ và tĩnh tâm...
TIN GIÁO PHẬN

LEGIO MARIAE PHÚ CƯỜNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI


 
Theo truyền thống, trong dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời hàng năm, Comitium Phú Cường đều quy tụ hội viên từ khắp nơi về để cùng nhau mừng lễ và tĩnh tâm. Đặc biệt mừng lễ năm nay trùng vào dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là kỷ niệm 69 năm Legio hiện diện tại Việt Nam.

Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường với trên 1.000 hội viên tham dự. Cha Gioan B. Nguyễn Minh Hùng - Chánh xứ Tân Thạnh Đông, phó linh giám Comitium, đã chủ tế. Cha Giuse Cao Đình Phương - Chánh xứ Chánh tòa, linh giám Curia Chánh Tòa, giảng lễ.

Thánh lễ bắt đầu lúc 10g30, nhưng mọi người đã tập trung từ 8g30 để đọc kinh khai mạc. Sau phần kinh khai mạc mọi người cùng suy gẫm đề tài “Vài hướng dẫn cho hội viên Legio Mariae” do cha Gioan B. trình bày. Phần đầu cha nói về đời sống đạo đức của người hội viên Legio và phần sau về đời sống kỷ luật trong cộng đoàn qua ba phương thế giúp tăng cường đời sống đạo đức. Hội viên Legio là sống Thánh Thể và tham dự vào hy tế Thánh Thể, thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa, siêng năng lần chuỗi và noi gương đời sống Đức Mẹ. Cha lưu ý bốn điểm để tuân phục kỷ luật cộng đoàn: vâng lời, biết người và biết ta, tuyệt đối bảo mật và cấm viện trợ vật chất.

Trong phần giảng lễ, cha Giuse Cao Đình Phương đã mời gọi mọi người hy sinh phục vụ cho danh Thiên Chúa được cả sáng và cứu vớt mọi linh hồn. Cha cho biết công tác của Legio luôn có bóng Thánh giá vì không thể tránh những thử thách, thậm chí có cả đau khổ. Công tác nào mà chỉ đón nhận toàn thuận lợi, không có hình bóng của Thánh giá thì phải xem lại vì Thánh giá Chúa là nguồn ân sủng, cần vui vẻ đón nhận những đau khổ và thử thách để dâng lên Chúa và Đức Mẹ…

 

Được biết, Phú Cường là một trong những Comitium lớn và có bề dày hoạt động trong cả nước, Legio hiện diện gần như toàn bộ các giáo xứ (chỉ còn khoảng 5 hoặc 6 giáo xứ là chưa có Legio). Comitium có 14 Curiae với 146 Praesidium và 1600 hội viên hoạt động, có trên 4000 hội viên tán trợ; có 7 Curia Junior với 45 Praesidium Junior và 500 hội viên Junior.

Tôma Đỗ Lộc Sơn, Lê Tân - Truyền thông Phú Cường
Album hình
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017
 • LegioPhuCuongLeMeLenTroi2017