Clock-Time

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Giáo Xứ Tân Khai

Năm 2007, Tân Khai trở thành giáo xứ từ một họ lẻ của giáo xứ Minh Hưng. Chỉ có vài chục giáo dân còn giữ đạo. Sau biến cố 1975, giáo dân đến đây lập nghiệp từ mọi miền đất nước, đa số là những người đến từ các tỉnh miền Bắc. Trong số này cũng có những kiều bào Campuchia hồi hương và một số người đồng bào Stiêng.....

TIN GIÁO PHẬN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ TÂN KHAI

Nhà thờ ngụ tại tổ 1, ấp 3, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Năm 2007, Tân Khai trở thành giáo xứ từ một họ lẻ của giáo xứ Minh Hưng. Chỉ có vài chục giáo dân còn giữ đạo. Sau biến cố 1975, giáo dân đến đây lập nghiệp từ mọi miền đất nước, đa số là những người đến từ các tỉnh miền Bắc. Trong số này cũng có những kiều bào Campuchia hồi hương và một số người đồng bào Stiêng.

Ngày 27-01-2007, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ quyết định thành lập giáo xứ Tân Khai, thuộc giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường, với khoảng 600 giáo dân; đồng thời, bổ nhiệm linh mục Phêrô Phan Như Ngân thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam làm chánh xứ tiên khởi.

Ngày 01-01-2007, cha Phêrô Phan Như Ngân chính thức nhận xứ, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên nơi giáo xứ mới thành lập này. Cha bắt đầu dựng ngôi nhà thờ tạm bằng cây, lợp lá để có nơi dâng thánh lễ và những sinh hoạt của giáo xứ trong giai đoạn đầu tiên đầy những khó khăn.

Ngày 24-7-2010, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới và trải dài 7 năm xây dựng. Ngày 22-7-2017, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ mới được dâng kính Đức Mẹ La Vang - bổn mạng của giáo xứ.

Hiện nay giáo xứ chia làm 3 khu: Khu 1, Khu 2, Khu 3 và 4 Sóc: Sóc Dày, Sóc Răng, Sóc Đông Phất; Sóc Bưng. Trong đó, người Kinh gồm 174 gia đình với 626 người; và người đồng bào gồm 78 gia đình với 136 người.


Nhìn lại hành trình 10 năm thành lập, giáo xứ hiện tại có được cơ sở vật chất nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý như hiện nay là nhờ công ơn của cha xứ tiên khởi, biết bao tấm lòng quảng đại của bà con giáo dân xa gần trong nước cũng như hải ngoại cùng chung tay giúp sức, để giáo xứ có được ngày hôm nay.

Thành lập: 27-01-2007;

Bổn mạng: Đức Mẹ La Vang (15-8);

Số giáo dân: 762;

Giờ cử hành Thánh lễ: Chúa nhật: 7g30 - 18g30; ngày thường: 5g00 - 18g00;

Địa chỉ: tổ 1, ấp 3, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Điện thoại: 0919 172 137;

Linh mục tiên khởi: Phêrô Phan Như Ngân TSĐT (từ 27-01-2007 đến 26-11-2017);

Linh mục đương nhiệm: Matthêu Phạm Trần Thanh TSĐT (từ 27-11-2017 đến nay);

Album hình
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien
  • GXTanKhai-LichSuHinhThanhVaPhatTrien