Clock-Time

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm

Với chủ đề “Đời sống thánh hiến – sống ý thức thuộc về Giáo Hội”, buổi tĩnh tâm liên tu sĩ – quý III đã diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017 tại Giáo xứ Bà Lụa. Tham dự ngày tĩnh tâm có sự hiện diện của quý cha và đông đảo quý sơ, quý thầy đến từ các hội dòng, các cộng đoàn đang phục vụ trong Giáo phận Phú Cường....
TIN GIÁO PHẬN

LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM


 
“Tôi mong muốn các hội dòng, các cộng đoàn liên kết chặt chẽ với nhau và hiệp thông với Giáo Hội để góp phần chia sẻ những lo âu, những ưu tư, những thao thức, trăn trở về sự tồn vong của giáo phận để cùng nhau củng cố và phát triển giáo phận ngày càng tốt đẹp hơn”. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đến các hội dòng, các cộng đoàn đang hiện diện phục vụ trong giáo phận nhân dịp tĩnh tâm liên tu sĩ Giáo phận Phú Cường.
 
Với chủ đề “Đời sống thánh hiến – sống ý thức thuộc về Giáo Hội”, buổi tĩnh tâm liên tu sĩ – quý III đã diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017 tại Giáo xứ Bà Lụa. Tham dự ngày tĩnh tâm có sự hiện diện của quý cha và đông đảo quý sơ, quý thầy đến từ các hội dòng, các cộng đoàn đang phục vụ trong Giáo phận Phú Cường.

 

Sau giờ hồi tâm và ôn hát, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã gặp gỡ anh chị em tu sĩ để chia sẻ về những thao thức, trăn trở trong những sứ vụ mà Giáo Hội đang cần đến những tu sĩ nhiệt thành dấn thân. Trong bài chia sẻ, Đức cha đã nói lên mong ước của mình đối với các hội dòng và các cộng đoàn đang hiện diện phục vụ trong Giáo phận Phú Cường. “Tôi mong muốn các hội dòng, các cộng đoàn liên kết chặt chẽ với nhau và hiệp thông với Giáo Hội để góp phần chia sẻ những lo âu, những ưu tư, những thao thức, trăn trở về sự tồn vong của giáo phận để cùng nhau củng cố và phát triển giáo phận ngày càng tốt đẹp hơn”.
 

Sau giờ chia sẻ, Đức cha Giuse chủ tế Thánh lễ vào lúc 9h00. Cùng đồng tế có cha Giuse Phan Trọng Quang – Đặc trách Tu sĩ, quý cha đến từ các hội dòng trong giáo phận. Qua bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh về sự hiệp thông trong đức ái, trong cầu nguyện để cùng nhau phục vụ Giáo Hội nhiều hơn nữa.
 

Sau giờ suy niệm, cầu nguyện riêng và xưng tội, cha Giuse Phan Trọng Quang đã gặp gỡ anh chị em tu sĩ để chia sẻ và thông báo một số công việc trong thời gian tới. Cha Giuse đã nhắn nhủ với các tu sĩ trong giáo phận: “Tĩnh tâm không chỉ là dịp anh chị em tu sĩ lắng đọng tâm hồn để nhìn lại đời sống nội tâm của riêng mình mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu với nhau và cộng tác trong các công việc chung để giúp giáo phận và giúp mọi người nhận biết Chúa nhiều hơn. Vì thế, mỗi người cần hi sinh thời gian, công việc, sức khỏe để hiện diện và sinh hoạt chung với nhau và luôn duy trì mối liên hệ để tạo sự thăng tiến trong cộng đoàn liên tu sĩ”.

Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn liên tu sĩ cùng dự bữa cơm thân mật trong tình hiệp thông và liên đới. Buổi tĩnh tâm kết thúc lúc 12g00 cùng ngày.
 
Ban truyền thông Tĩnh dòng Thừa Sai Đức Tin
Album hình
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017
 • TnhTamLienTuSi2017