Clock-Time

Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường tĩnh tâm năm 2017

Vào chiều thứ Hai, ngày 06/11/2017, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường bắt đầu tuần tĩnh tâm năm tại Nhà Chung – Tòa Giám Mục Phú Cường. Đồng hành với quý cha trong kỳ tĩnh tâm có Viện phụ Đôminicô Phạm Văn Hiền. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước...

TIN GIÁO PHẬN

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

TĨNH TÂM NĂM 2017


Vào chiều thứ Hai, ngày 06/11/2017, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường bắt đầu tuần tĩnh tâm năm tại Nhà Chung – Tòa Giám Mục Phú Cường. Đồng hành với quý cha trong kỳ tĩnh tâm có Viện phụ Đôminicô Phạm Văn Hiền - Giám đốc Học viện Triết học dòng Xitô Việt Nam, nguyên Đan viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường. Cùng tham dự kỳ tĩnh tâm năm, ngoài các linh mục triều thuộc giáo phận còn có các linh mục dòng đang mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.
 


Vào lúc 19h00 cùng ngày, Đức cha Giuse đã chủ sự giờ chầu Thánh Thể khai mạc tĩnh tâm. Sau đó, quý cha có những giây phút thinh lặng và cầu nguyện riêng với Chúa. 
 


Sang ngày hôm sau, thứ Ba, ngày 07/11/2017, ngày sống bắt đầu bằng Thánh lễ vào lúc 05h30 do Đức cha Giuse chủ tế. Tiếp đến, sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi, quý cha có giờ Kinh Sách và nghe giảng tĩnh tâm tại Hội trường Nhà Chung do Viện phụ Đôminicô trình bày. Bước sang buổi chiều, sau khi nghỉ trưa, quý cha có giờ Kinh Chiều và tiếp tục nghe Viện phụ Đôminicô giảng. Vào buổi tối, sau giờ cơm chiều, quý cha có giờ chầu Thánh Thể, lần chuỗi và kinh tối vào lúc 19h00.
 


Chương trình tĩnh tâm các ngày thứ Tư, thứ Năm (từ ngày 08 đến 09 tháng 11 năm 2017) có những điểm nổi bật giống như ngày thứ Ba như sau: 

+ Buổi sáng: Thánh lễ sáng vào lúc 05h30 - Kinh Sách - Nghe giảng vào 08h30.

+ Buổi chiều: Kinh Chiều - Nghe giảng vào lúc 14h30.

+ Buổi tối: Lần chuỗi - Chầu Thánh Thể - Kinh Tối.

Theo chương trình, vào thứ Sáu, ngày 10/11/2017, Đức Cha Giuse – Vị mục tử của giáo phận, sẽ gặp gỡ quý cha vào lúc 08h00 tại Hội trường Nhà Chung. Ngay sau đó, Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10h30, bế mạc kỳ tĩnh tâm năm 2017, do Đức cha Giuse chủ tế.

Xin mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cùng hiệp lời cầu nguyện cho kỳ tĩnh tâm của quý cha được mọi sự tốt lành và thánh thiện.

 Giuse Trần Đức Vinh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017
 • GpPhuCuongTinhTamLinhMuc2017