Clock-Time

Mừng 24 Năm Linh Mục Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Búng

Rạng sáng thứ Năm ngày 09/6/2022, lúc 5g00, thánh lễ mừng kỷ niệm 24 năm linh mục cha Simon Nguyễn Văn Thu - Chánh xứ giáo xứ Búng, cũng là Tổng đại diện giáo phận Phú Cường - do chính cha chủ tế thánh lễ trong nguyện đường thân thương của giáo xứ. Đồng tế thánh lễ có cha phó Giuse Đặng Cao Minh Quý và quý cha khách. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ và rất đông bà con giáo dân, trong bầu khí ấm cúng.

TIN GIÁO PHẬN

MỪNG 24 NĂM LINH MỤC CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ BÚNG

WGPPC. Rạng sáng thứ Năm ngày 09/6/2022, lúc 5g00, thánh lễ mừng kỷ niệm 24 năm linh mục cha Simon Nguyễn Văn Thu - Chánh xứ giáo xứ Búng, cũng là Tổng đại diện giáo phận Phú Cường - do chính cha chủ tế thánh lễ trong nguyện đường thân thương của giáo xứ. Đồng tế thánh lễ có cha phó Giuse Đặng Cao Minh Quý và quý cha khách. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ và rất đông bà con giáo dân, trong bầu khí ấm cúng.

Cha phó Giuse trong bài giảng đã nhắc rằng, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải đi xa hơn trong sự yêu thương chăm sóc, không phẫn nộ, phỉ báng anh em mình. Luật vì con người, vì tinh thần lề luật, khiêm hạ làm hòa với nhau trước khi dâng lễ vật.

Cha sở Simon rất đơn sơ và vui tính, trong thánh lễ hôm nay mọi người cùng cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho cha trong thánh chức linh mục, trong sứ vụ Tổng đại diện giáo phận Phú Cường cùng các Đức Giám mục và linh mục đoàn chăm sóc đàn chiên để quy về một mối trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, với Giáo hội hiệp hành, hiệp thông sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho cha.

Sau phần hiệp lễ, vị đai diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Búng có đôi lời chúc mừng cha. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành, để từ đôi tay cha, mọi người trở nên thánh thiện, chia sẻ, yêu thương nhau hơn nữa!

Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng điểm tâm càphê, bánh gói trong tình huynh đệ.

Maria Nguyễn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu
 • 2022-24-Nam-Linh-Muc-Cha-Simon-Nguyen-Van-Thu