Clock-Time

Mừng Kỷ Niệm 43 Năm Linh Mục Cha Phaolô Phạm Quốc Túy – Chánh Xứ Giáo Xứ Bình Hòa

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ với cha Phaolô Phạm Quốc Tuý - Chánh xứ giáo xứ Bình Hòa - bà con giáo dân giáo xứ Bình Hoà hiệp thông với cha sở Phaolô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ kỷ niệm 43 năm linh mục vào lúc 18 giờ ngày 30.6.2018 tại thánh đường Đức Mẹ Lên Trời, giáo xứ Bình Hòa...

TIN GIÁO PHẬN

MỪNG KỶ NIỆM 43 NĂM LINH MỤC CHA PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY

– CHÁNH XỨ GIÁO XỨ BÌNH HÒA


Trong tâm tình tri ân và cảm tạ với cha Phaolô Phạm Quốc Tuý - Chánh xứ giáo xứ Bình Hòa - bà con giáo dân giáo xứ Bình Hoà hiệp thông với cha sở Phaolô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ kỷ niệm 43 năm linh mục vào lúc 18 giờ ngày 30.6.2018 tại thánh đường Đức Mẹ Lên Trời, giáo xứ Bình Hòa.

Thánh lễ có sự hiện diện của quý soeur dòng Phaolô Bình Hoà, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân, trong tình hiệp thông và yêu mến đối với cha sở Phaolô.

 


Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Phaolô cùng với cộng đoàn hành hương từ đài Đức Mẹ vào nhà thờ để lãnh nhận ơn Toàn xá – đó là ơn đặc biệt Đức Thánh Cha ban cho con dân giáo xứ trong dịp Năm Thánh mừng kỷ niệm Ngân khánh thành lập giáo xứ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ với cha sở Phaolô để dâng lên Chúa lời tạ ơn, cùng nguyện xin Thiên Chúa cho cha sở luôn được hồn an xác mạnh, để dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển như lòng Chúa ước mong.

 


Sau thánh lễ, đại diện các hội đoàn và cộng đoàn cùng tiến về nhà xứ để dâng lên cha sở Phaolô những lời chúc mừng nhân ngày lễ kỷ niệm.

Giuse Trần Đức Vinh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018
  • GxBinhHoa43NamLMChaPhaolo2018