Clock-Time

Mừng lễ Kính Thánh Giuse - Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Dầu Tiếng

Vào lúc 17g30 ngày 20.3.2017, tại ngôi nhà thờ tạm, cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF. - Chánh xứ Giáo xứ Dầu Tiếng, long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse...
TIN GIÁO PHẬN

MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ DẦU TIẾNG

Thánh Giuse là mẫu gương để chúng ta noi theo. Đời sống vâng phục của thánh nhân là sống cho Thiên Chúa, và hiến dâng cuộc đời cho tình yêu, cho đức ái trọn hảo, không so đo hơn thiệt. Ngài đã chấp nhận từ bỏ kế hoạch riêng tư của mình, để chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa và đặt niềm tin nơi một mình Chúa. Chính nhờ sự tuân phục này mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện”. Đó là lời dẫn trước khi bắt đầu thánh lễ.

Vào lúc 17g30 ngày 20.3.2017, tại ngôi nhà thờ tạm, cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF. - Chánh xứ Giáo xứ Dầu Tiếng, long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria. Hiệp thông trong thánh lễ, mọi người cũng mừng bổn mạng cha chánh xứ và một số thành viện trong ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã nhận thánh Giuse làm quan thầy. Đồng tế có cha phó Matthêu Nguyễn Thanh Yên, MF., và quý dì thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt Dầu Tiếng, quý ân nhân của cha chánh xứ và đông đảo bà con giáo dân cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Khởi đầu thánh lễ là đoàn rước gồm các vị HĐMVGX, đoàn dâng hoa sau cùng là quý cha đồng tế.

Sau khi cha chủ tế xông hương bàn thờ, cha phó Mattheu giới thiệu nội dung của ý lễ hôm nay và mời ông trưởng ban HĐMVGX, đại diện giáo dân lên chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ Giuse; sau tràn pháo tay chúc mừng là những lẵng hoa tươi thắm của các hội, đoàn thể trong giáo xứ kính dâng chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Mattheu đã nói lên những gương mẫu của thánh nhân và kêu gọi cộng đoàn hãy noi gương ngài sống đời sống vâng phục, khiêm nhường và hãy cầu nguyện cho cha chánh xứ luôn là vị mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng chia sẻ với cha chánh xứ trong bữa cơm tối tại khuôn viên nhà xứ thật thân tình.

Giuse Trần Thái Nhàn – Truyền thông giáo phận