Clock-Time

Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Chào Đón Các Anh Chị Em Tân Tòng

Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật ngày 03 tháng 6 năm 2018, thánh lễ mừng Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do cha sở Antôn Hà Văn Minh chủ tế. Cùng trong dịp này, cha Antôn đã cử hành nghi thức ban các bí tích Khai tâm cho 35 anh chị em dự tòng, những người con dấu yêu vừa được Thiên Chúa tuyển chọn và ân ban danh vị là con Thiên Chúa...

TIN GIÁO PHẬN

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG CHÀO ĐÓN CÁC ANH CHỊ EM TÂN TÒNG


Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật ngày 03 tháng 6 năm 2018, thánh lễ mừng Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do cha sở Antôn Hà Văn Minh chủ tế. Cùng trong dịp này, cha Antôn đã cử hành nghi thức ban các bí tích Khai tâm cho 35 anh chị em dự tòng, những người con dấu yêu vừa được Thiên Chúa tuyển chọn và ân ban danh vị là con Thiên Chúa.

Khởi đầu bài Tin Mừng của thánh Máccô: “Này là Mình Ta, này  là Máu Ta” cho mội người một hình ảnh về một tình yêu huyền nhiệm, một tình yêu cho đi đến tận cùng. Chúa Giêsu đến thế gian bằng một tình yêu vô biên, đến vì yêu thương, đến để hiến ban chính mạng sống của mình làm giá chuộc cho con người và khi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Người vẫn luôn hằng yêu thương và tiếp tục trao ban yêu thương cho con người. Chúa đã ban chính Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống con người. Còn gì mà Chúa chưa ban cho con người nữa chăng? Chúa đã ban cho con người tất cả, bằng một tình yêu nhưng không.

 


Thánh lễ mừng Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, đại gia đình giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường đã đón nhận thêm hồng ân tình yêu từ Thiên Chúa, chính là những anh chị em tân tòng hôm nay đã chính thức trở thành người con của Thiên Chúa. Chắc hẵn các anh chị em đã cảm nhận được tiếng mời gọi từ tâm hồn mình, được soi dẫn bước trên con đường Chúa đã sẵn dành, con đường tình yêu và con đường đưa đến một nguồn hạnh phúc đích thực. Đáp lại lời mời gọi đó, các anh chị em tân tòng đã tìm đến Chúa, được trải qua quá trình tìm hiểu, học tập và rèn luyên để hôm nay, các anh chị em được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa.
 


Ngay sau bài chia sẻ của cha sở Antôn về sự huyền nhiệm của Mình và Máu Thánh Chúa, các anh chị em dự tòng sốt sắng tiến lên cung thánh và được chính cha sở Antôn ban bí tích Rửa Tội. Ngay sau khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội, các tân tòng cũng được nhận lãnh bí tích Thêm Sức, đón nhận nguồn sáng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần. Ngay từ giây phút này, Thần Khí của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong từng anh chị em tân tòng. Với ánh nến sáng được thắp từ nến Phục Sinh, các anh chị em tân tòng đang đón nhận và giữ lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần để trong từng ngày sống, các anh chị sẽ luôn được Chúa gìn giữ và soi dẫn.


Giây phút được trở nên con cái Thiên Chúa, lần đầu tiên được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa làm thần lương nuôi sống tâm hồn là khoảnh khắc thật tuyệt vời và thánh thiên. Từ hôm nay, mỗi phút giây của cuộc đời, các anh chị em tân tòng sẽ được Thiên Chúa đồng hành, nâng đỡ và chở che trong hành trình lữ thứ trần gian của mỗi người.
 


Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ bên Thánh Thể Chúa, trang nghiêm sốt sắng kiệu Mình Thánh Chúa quanh thánh đường và cùng ở lại bên Thánh Thể Chúa, dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cùng bao ước nguyện, xin Chúa thương gìn giữ chở che từng người con của Chúa vượt qua bao thử thách của cuộc đời đầy cạm bẫy, vững tin và mạnh mẽ bước trọn trên con đường Chúa đã sẵn dành cho mỗi người.

Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018
  • GxChanhToaLeMinhMauChua2018