Clock-Time

Ngày Kết Thúc Tuần Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Đoàn Phú Cường

Hôm nay, thứ Sáu ngày 13/11/2020, ngày thứ V cũng là ngày cuối của tuần tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Phú Cường. Ngày tĩnh tâm này là ngày sinh hoạt mục vụ của linh mục đoàn...

TIN GIÁO PHẬN

NGÀY KẾT THÚC TUẦN TĨNH TÂM NĂM LINH MỤC ĐOÀN PHÚ CƯỜNG

Hôm nay, thứ Sáu ngày 13/11/2020, ngày thứ V cũng là ngày cuối của tuần tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Phú Cường. Ngày tĩnh tâm này là ngày sinh hoạt mục vụ của linh mục đoàn.

Khởi đầu ngày mới, quý Đức cha, quý cha và quý phó tế cùng nhau quy tụ nơi nguyện đường để xin Chúa thánh hoá ngày sống qua giờ nguyện gẫm và kinh sáng.

Trong giờ nguyện gẫm, mọi người cùng lắng nghe và suy gẫm bài gợi ý của cha Gioakim Lê Công Thành (Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành), với chủ đề: “Linh mục, môn đệ truyền giáo”. Bài viết như một lời mời gọi linh mục đoàn giáo phận nhìn lại sứ vụ truyền giáo của mình. Một sự truyền giáo không chỉ được nói trên môi miệng, mà cần phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Sự truyền giáo cũng không chỉ cho người Kitô hữu mà còn hướng đến anh chị em chưa cùng niềm tin. Để việc truyền giáo thật sự mang lại hiệu quả theo lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn, quý cha được mời gọi luôn biết kết hiệp với Chúa Thánh Thần, không ngừng để ơn Chúa và sức mạnh của Chúa tác động và soi dẫn.

Liền với thời gian nguyện gẫm là giờ kinh sáng; và sau đó, linh mục đoàn cùng lưu lại những tấm hình với Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô, kỷ niệm dịp tĩnh tâm năm nay.

Trong buổi sáng nay, Đức cha Giuse gặp gỡ linh mục đoàn. Ngài nêu lên những định hướng cho nhiệm kỳ 4 năm mục vụ mới, với thời gian từ Chúa nhật I Mùa Vọng năm 2020 đến Chúa nhật I Mùa Vọng năm 2024.

Thời gian của tuần tĩnh tâm khép lại với thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10h30. Quý Đức cha, quý cha và quý phó tế cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân với mọi ơn lành mà Chúa đã thương ban, cách đặc biệt trong dịp tĩnh tâm. Chính nhờ ân sủng Chúa, trong dịp tĩnh tâm này, quý cha và quý thầy chắc hẵn lĩnh hội được những bài học quý từ những gợi ý của Đức cha Phêrô, các bài suy niệm trong giờ nguyện gẫm ban sáng, các bài giảng của Đức cha Giuse trong các thánh lễ, cách đặc biệt chính trong sự thinh lặng và cầu nguyện.

Trong thánh lễ tạ ơn, theo đoạn Tin Mừng (Lc 17,26-37), Đức cha Giuse gợi lên 2 thể: “được” và “bị”. Với mọi điều đến với mình khi theo ý của mình thì đó được xem là “được”, nhưng khi gặp phải điều mà không theo ý mình thì đó lại coi là: “bị”.

Khi đứng trước tất cả mọi việc, với cái nhìn của đức tin thì đều là hồng ân, mà nếu là ân sủng Chúa thì không có sự thụ động - “bị”. Chính trong cái nhìn đầy tích cực sẽ giúp cho bản thân sống bình an, sống tốt và sẽ có thêm nghị lực chu toàn bổn phận và sứ mệnh của mình. Đức cha Giuse cầu mong cho linh mục đoàn của giáo phận luôn là những sứ giả loan tin bình an của Chúa Kitô trên mọi nẻo đường mà bước chân của người linh mục Phú Cường đặt lên.

Trước khi chia tay về lại giáo xứ, quý Đức cha, quý cha và quý phó tế cùng chia sẻ bữa ăn trưa đầy tình huynh đệ. Trong khung cảnh thật ấm tình, cha Tổng đại diện thay lời cho linh mục đoàn nói lên tâm tình tri ân đến quý Đức cha. Ngài cũng trân trọng dành những tâm tình biết ơn đến những người rất âm thầm cùng cộng tác, đóng góp trong những ngày vừa qua.

Tuần tĩnh tâm kết thúc, nhưng mong rằng những thao thức của quý Đức cha được gửi trao qua các bài giảng huấn về sứ vụ truyền giáo sẽ luôn được linh mục đoàn hiện thực hoá trên cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận Phú Cường. Nguyện xin Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn từng người linh mục của Chúa, để các ngài luôn thật sự là những thợ gặt lành nghề.

Truyền thông Phú Cường