Clock-Time

Nghi Thức Nhậm Xứ Của Cha Giuse Nguyễn Văn Thân Tại Giáo Xứ Tân Châu, Giáo Hạt Bình Long

Theo văn thư bổ nhiệm được Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - trao cho cha Giuse Nguyễn Văn Thân ngày 19/4/2022, thì cha được bổ nhiệm là chánh xứ giáo xứ Tân Châu kể từ ngày nhậm xứ.

Tin Giáo Phận
Nghi Thức Nhậm Xứ Của Cha Giuse Nguyễn Văn Thân Tại Giáo Xứ TÂn Châu, Giáo Hạt Bình Long

Theo văn thư bổ nhiệm được Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - trao cho cha Giuse Nguyễn Văn Thân ngày 19/4/2022, thì cha được bổ nhiệm là chánh xứ giáo xứ Tân Châu kể từ ngày nhậm xứ.

Hôm nay ngày 07/5/2022, một ngày nắng đẹp, bà con các giáo xứ: Sơn Lộc, Minh Thạnh, Võng Phan cùng với bà con giáo xứ Tân Châu hân hoan chào đón cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện giáo phận; cha Giêrônimô Nguyễn Linh thao - Hạt trưởng giáo hạt Bình Long; và 30 cha trong và ngoài giáo hạt Bình Long về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, với nghi thức nhậm xứ của cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thân tại giáo xứ Tân Châu.

Khởi đầu thánh lễ là nghi thức nhậm xứ. Cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao công bố quyết định bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Thân làm chánh xứ giáo xứ Tân Châu. Sau khi công bố quyết định, cha Tân chánh xứ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ lại lời hứa khi chịu chức linh mục, quyết giảng dạy dân Chúa theo đúng ý muốn của Chúa và Giáo hội, vâng phục Đức Giám mục giáo phận… Thay mặt Đức Giám mục, cha Giêrônimô trao cho cha tân chánh xứ chìa khóa nhà thờ, nhà tạm, dẫn đến ngồi ghế chủ tọa, đi đến giếng rửa tội và ngồi vào tòa giải tội, sau cùng, cha tân chánh xứ mở cửa nhà tạm và tôn thở Thánh thể.

Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn cùng mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng giáo xứ Tân Châu. Cha chủ tế Simon mời gọi cộng đoàn hướng về Thiên Chúa mà ngợi khen, cảm tạ vì đã ban cho nhân loại Mẹ Maria, luôn là mẫu gương của sự vâng phục, khiêm nhường.

Trong bài giảng, cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao nhấn mạnh đến việc khi mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy tỏ một niềm tin vững chắc vào vai trò của Mẹ trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã sinh ra cho chúng ta Chúa Cứu Chuộc. Trong buổi Truyền tin, chính sứ thần Gabriel đã quả quyết: Người sẽ thụ thai và sinh con... trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa ”. Niềm tin vào chức phẩm cao quí là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã có từ đầu Giáo hội. Chính thánh Phaolô đã viết: Khi thời viên mãn đến, Thiên Chúa sai Con của Ngài, sinh bởi người nữ ”.

Thánh lễ diễn ra trong 120 phút với tâm tình sốt mến. Chắc hẳn Thiên Chúa rất vui mừng, Mẹ Maria rất cảm động vì đã có những người con biết vâng theo ý Chúa, phục vụ mọi người.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tân chánh xứ có đôi lời cảm ơn cha Tổng đại diện, cha Quản hạt, quý cha cùng cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ.

Để tỏ lòng hiếu kính, công đoàn giáo xứ Tân Châu dâng lên quý cha những bó hoa tươi.

Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu
 • 2022-tan-chau-nham-xu